HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona: verzuim of toch niet?

Met de afgekondigde maatregelen aan alle Nederlanders om thuis te blijven als een gezinslid ziek is stromen de ziekmeldingen binnen bij verzekeraars. Maar wanneer meldt u uw medewerker echt ziek en is er sprake van verzuim volgens de wet  artikel 7.6.29, lid 1 BW).

De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet in staat is om de bedongen arbeid te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). De bedongen arbeid zijn de werkzaamheden waarvoor een arbeidscontract is overeengekomen.

Is uw werknemer zelf ziek en zou hij onder normale omstandigheden niet kunnen werken, dan is er sprake van verzuim. Valt de medewerker zelf onder de risicogroep, heeft de werknemer verkoudheidsklachten, is er sprake van hoesten, dan zou er onder normale omstandigheden geen sprake zijn van verzuim. Dat maakt dat er nu ook geen sprake is van verzuim.

Hetzelfde geldt voor het opvolgen van het advies om thuis te blijven om de noodmaatregelen op te volgen bij zieke gezinsleden. De noodmaatregelen zeggen immers ook dat de werkgever moet zorgen dat iemand thuis kan werken. Kan dat vanwege de bedongen arbeid überhaupt niet, bijvoorbeeld bij een productiemedewerker, dan ligt de loondoorbetaling in principe bij de werkgever. Die heeft immers de mogelijkheid om gebruik te maken van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbruggingsregeling Werkgelegenheid.

Het staat werkgevers en werknemers vrij om in overleg een oplossing te zoeken in de vorm van het opnemen van meer-uren of verlofdagen. Werknemers kunnen niet verplicht worden hiervoor hun vakantiedagen op te nemen.

Voor de volledigheid: afhankelijk van de situatie kan wel gebruik gemaakt worden van de wettelijke verlofregeling als kort- en langdurig zorgverlof. Maar ook dan moet er sprake zijn van een zieke waarvoor gezorgd moet worden.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken