HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Tijdig indienen van de aangifte loonheffingen

In deze nieuwsbrief hebben we eerder aandacht besteed aan de fiscale maatregelen die door het kabinet zijn getroffen in verband met de corona-uitbraak. Eén van de maatregelen betreft het verlenen van uitstel van betaling voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing en omzetbelasting.

De uitwerking van de getroffen maatregelen worden op 27 maart 2020 bekend gemaakt, zodat ze op 30 maart 2020 in werking kunnen treden.

De aangifte loonheffingen heeft meerdere functies

In eerste instantie is dit het middel waarmee de Belastingdienst wordt geïnformeerd over het bedrag van de in een tijdvak ingehouden en af te dragen loonheffing. Daarnaast heeft de aangifte ook tot doel om het UWV te voorzien van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de sociale zekerheidswetgeving.

Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren en er voor te zorgen dat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Ook voor de uitvoering van deze regeling heeft het UWV de gegevens uit de aangifte loonheffing nodig.

Uit het voorgaande volgt dat het voor werkgevers, ondanks de getroffen maatregelen, van groot belang is om de aangifte loonheffingen tijdig te blijven doen. Indien de onderneming de rechtsvorm van bijvoorbeeld een BV heeft is het ook goed om te beoordelen of een melding betalingsonmacht moet worden gedaan. Het beleid ten aanzien van deze melding wijzigt niet.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken