HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Groeimogelijkheden creëren met leasing

01-07-2021 | Financieringsruimte scheppen voor de groei van uw bedrijf? Dat kan met leasen! Hieronder lichten wij de kenmerken en misverstanden van leasing in het kort toe.

Kenmerken leasing

100% financiering

In deze situatie vraagt de leasemaatschappij geen eigen inbreng van u. U kunt deze middelen – normaliter toch al snel 50% van uw investering – gebruiken voor andere zaken. Bijvoorbeeld voor de groei van uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan voorraden, debiteuren of onderhanden werk.

Objectfinanciering

Het onderpand voor de leasemaatschappij is het object waarin u investeert. Dit betekent dat u andere zekerheden vrijhoudt als onderpand voor andere financieringen, zoals onroerend goed of de groei van uw bedrijf. Onderpanden zijn onder andere: auto’s, machines of in het algemeen identificeerbare (genummerde of geregistreerde) objecten.

Vaste rente

Dit betekent dat u geen renterisico loopt en daardoor niet voor onaangename verrassingen komt te staan die mogelijk in uw groei belemmeren. Bovendien weet u van een investering exact wat u per maand aan rente en afschrijving kwijt bent. Op deze wijze wordt de terugverdientijd van een investering zichtbaar.

Off- en on-balance mogelijk

Door een off-balance leasing kan een betere solvabiliteit gepresenteerd worden. Dit is van belang voor beursgenoteerde bedrijven of bedrijven die een zeker vertrouwen naar afnemers of leveranciers moeten uitstralen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bouwbedrijven.

Bovendien kan door on-balance leasing de investeringsaftrek geoptimaliseerd worden.

Misverstanden leasing

Leasing is duur

Nee, leasing is niet duur. Veronderstel dat u een rendement op uw eigen vermogen wenst van 14% en u zou een bancaire financiering aangaan waar u dus de helft aan eigen middelen moet besteden.

Stel dat het rentepercentage 4% is, dan betekent dit dat uw gemiddelde rentekostenvoet 9% bedraagt. Vergeleken met een leaserentepercentage van 6% is lease dus goedkoper.

Daarnaast is de rente vast gedurende de looptijd en bespaart u 1% behandelingskosten over de financiering die de bank berekent.

Leasing is alleen voor slechte bedrijven

Nee, absoluut niet. Een leasemaatschappij is net zo goed een financier die haar vordering terugbetaald wil zien met rente. Dus als een bank uw bedrijf niet kan financieren, kan een leasemaatschappij dit evenmin.

Andersom zelfs: een goede bank zal – daar waar mogelijk – lease als financieringsvorm aangrijpen om groei van het bedrijf in een later stadium ook te kunnen blijven financieren.

Leasing is alleen geschikt voor auto’s

Nee, want leasing is een hoogstaand financieringsproduct. Denk bijvoorbeeld aan technology-lease van Philips en Fokker. Maar ook voor ‘normale’ bedrijven is er lease van allerlei soorten machines, hard- en software en elk willekeurig identificeerbaar object.

Uiteraard blijft autolease wel de meest toegepaste en bekendste vorm. Minder voor de hand liggende objecten zijn onder andere: telefooncentrales, grafische drukpersen, metaal- of houtbewerkingsmachines, grondverzetmachines en agrarische voertuigen.

Conclusie

Leasen is toepasbaar bij zeer diverse objecten én is niet duurder en soms zelfs voordeliger. Daarnaast schept leasen financieringsruimte voor groei van uw bedrijf en geeft het inzicht en duidelijkheid in de kosten. En denkt u eens na over de mogelijkheden van sale-and-leaseback, met name geschikt voor jongere voertuigen en machines. U doet uzelf en uw organisatie niet tekort als u least.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

C. (Cor) Molenaar RA RV
adviseur corporate finance
directie

06 20 48 90 65
c.molenaar@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken