HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De werkgeversverklaring, enkele aandachtspunten!

28-05-2021 | Als werkgever krijgt u er regelmatig mee te maken; de werkgeversverklaring. Medewerkers die een hypotheek willen afsluiten, hebben er vaak één nodig. Wij merken dat er vaak vragen komen over het invullen van de werkgeversverklaring. Zoals, bent u verplicht een werkgeversverklaring in te vullen? En kunt u als werkgever in de problemen komen door het invullen van een werkgeversverklaring?

Verplicht afgeven werkgeversverklaring

Het antwoord op de eerste vraag is nee, er geen (wettelijke) verplichting om een werkgeversverklaring af te geven. Maar de werkgever is wel gebonden aan de eisen van goed werkgeverschap. Weigert de werkgever om een werkgeversverklaring af te geven, dan moet hij daar waarschijnlijk wel een zwaarwegend belang bij hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever bedenkingen heeft bij de financiële situatie van de werknemer, omdat bekend is dat de werknemer  al veel schulden heeft.

Werkgeversverklaring een garantieverklaring?

De werkgeversverklaring is geen garantieverklaring, het verplicht de werkgever dan ook tot niets. Voor de werknemer met een contract voor bepaalde tijd wordt nog weleens gevraagd om een intentieverklaring. Dat is een verklaring waarin de werkgever verklaart dat hij de intentie heeft om het dienstverband voort te zetten.

Verklaring voortzetting dienstverband

In het model werkgeversverklaring van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat ook een onderdeel ‘Verklaring voortzetting dienstverband’, waarin de werkgever kan aangeven dat het dienstverband bij gelijkblijvend functioneren wordt voortgezet.

Let op!

Als de werkgever een werkgeversverklaring of intentieverklaring afgeeft, dient hij wel naar waarheid te verklaren, anders pleegt hij valsheid in geschrifte.

Uitspraak over intentieverklaring

Maar, in de rechtspraak is meerdere malen bevestigd dat een werknemer geen rechten kan ontlenen aan een intentieverklaring, ook niet als deze ten onrechte vermeldt dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. De kantonrechter ’s-Hertogenbosch oordeelde dat de werknemer die een beroep deed op vier aan hem afgegeven werkgeversverklaringen er niet zomaar op mocht vertrouwen dat hij daadwerkelijk een vast contract had gekregen. De werknemer had bij het verzoek niet gemeld dat hij de verklaringen niet alleen voor een (aanvullende) hypotheek aanvroeg, maar ook om op papier te krijgen dat hij een dienstverband voor onbepaalde tijd had.

Als een werkgever een werkgeversverklaring afgeeft terwijl hij weet dat hij het dienstverband voor bepaalde tijd na afloop van de contractstijd wil beëindigen, kan hij daarmee in de problemen komen. De werknemer gaat immers mede op basis van die verklaring de verantwoordelijkheid aan van verhoogde maandlasten voor langere termijn. Komt hij vervolgens zonder werk te zitten, dan kan het zijn dat de werkgever een hogere ontslagvergoeding moet betalen om de werknemer schadeloos te stellen.

Contact & Advies

Heeft u vragen over een werkgeversverklaring? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken