HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

UWV beslist niet op tijd in WIA-aanvraag: dienstverband beëindigen?

27-05-2021 | Vaak willen werkgevers het dienstverband na 104 weken verzuim beëindigen. Dat kan met een vaststellingsovereenkomst als partijen daarmee instemmen. Beëindigen kan met inachtneming van de opzegtermijn en betaling van de wettelijke (transitie)vergoeding. Deze wettelijke vergoeding kunt u, onder voorwaarden, vergoed krijgen van het UWV. Eén van de voorwaarden is de beslissing inzake de WIA-aanvraag.

Met de WIA-beoordeling is het aan het UWV om de belastbaarheid van de verzuimende werknemer nogmaals vast te stellen. Dit is de taak van de verzekeringsarts. Vervolgens kijkt de arbeidsdeskundige van het UWV of de medewerker, met deze belastbaarheid, zijn eigen werk nog uit kan voeren én of er andere passende functies zijn binnen het eigen bedrijf. Dat kan maken dat de medewerker volgens het UWV herplaatsbaar is bij de eigen werkgever.

Advies & contact

Ons advies is daarom: wacht de beslissing af. Wanneer het UWV ongeschiktheid vaststelt bij eigen werk én er geen andere interne, passende en beschikbare functies zijn, kunt u overgaan tot beëindiging van het dienstverband. In de vaststellingsovereenkomst kunt u vastleggen dat u de wettelijke vergoeding tot einde wachttijd (na 104 weken) bent overeengekomen.

Heeft u een vraag over de ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ (WIA)? Of heeft u een andere verzuimvraag? Neem dan gerust contact met ons op.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken