HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Baangerelateerde investeringskorting met terugwerkende kracht ingetrokken

01-06-2021 | De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Vanuit de Europese Commissie is gebleken dat de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) als niet geoorloofde staatssteun kan worden aangemerkt.

Goedkeuring door de Europese Commissie was noodzakelijk, maar omdat deze goedkeuring nu tot onzekerheid leidt en dus ook tot onzekerheid bij ondernemers, heeft het kabinet besloten tot intrekking.

Algemeen werkloosheidsfonds (Afw)

Om werkgevers tegemoet te komen, stelt het kabinet een verlaging van de premie van het Algemeen werkloosheidsfonds – de Awf – voor. Wellicht is het mogelijk om met ingang van 1 augustus 2021 deze Awf-premie te verlagen.

Een verlaging van de Awf-premie heeft tot gevolg dat de loonkosten van werkgevers dalen. Het is de bedoeling dat deze verlaging van de loonkosten werkgevers in staat stelt te investeren of in een betere financiële positie komen waardoor zij gemakkelijker financiering kunnen vinden voor investeringen.

Het wetsvoorstel voor het intrekken van de BIK is in behandeling.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken