HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)

De uitkering is per 22 juni 2020 aan te vragen op de website van het UWV. Er is een duidelijke beslisboom te vinden waarmee snel antwoord komt op de vraag of wel of geen recht bestaat op deze uitkering.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Dit is een regeling voor MKB-ondernemers, met en zonder personeel, die tenminste 30% omzet verliezen. De SBI-code van de onderneming bepaalt of er wel of geen aanspraak gemaakt kan worden op deze regeling. De hoofdlijn van deze regeling is de volgende.

In de periode juni 2020 tot en met september 2020 moet er een omzetverlies zijn van 30%. Uit het rekenvoorbeeld bij de RVO blijkt dat het gaat om omzetverlies t.o.v. dezelfde periode in 2019. De tegemoetkoming bedraagt een percentage van de vaste lasten. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 30 juni.

Let op

  1. Het gaat niet om de werkelijke vaste lasten, maar om het forfaitaire percentage dat is vastgesteld per SBI-code.
  2. In de periode juni 2020 tot en met september 2020 moeten de vaste lasten tenminste € 4.000 zijn.
  3. De vergoeding is nooit hoger dan € 50.000
  4. Als u ook gebruik maakt van de NOW regeling, dan moet de ontvangen TVL subsidie bij de gerealiseerde omzet geteld worden.

NOW 2.0

Deze regeling is van kracht geworden. Gebaseerd op de regeling van de minister en de kamerbrief van 23 jun 2020 hebben wij de gegevens hieromtrent opgenomen onder NOW 2.0.

De NOW 2.0 subsidie kan aangevraagd worden vanaf maandag 6 juli 2020.

Fiscaal

Als er uitstel van betaling is aangevraagd voor belastingschulden dan kan hiervoor sinds 29 juni 2020 een verlenging aangevraagd worden. Als de totale belastingschuld bij het aanvragen van verlengd uitstel hoger is dan € 20.000, dan moet  bij deze aanvraag een derden-verklaring worden meegezonden. En er moet een liquiditeitsprognose gemaakt zijn. Een hulpmiddel bij het maken van een dergelijke prognose is opgenomen. Zie ook een voorbeeld van een derdenverklaring.

Bezwaar uitspraak NOW

Via de UWV site kunt u bezwaar maken tegen de uitspraak die is gedaan tegen uw verzoek m.b.t. de NOW uitkering.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken