HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank

04-06-2020 | DERDENVERKLARING UITSTEL BETALING BELASTINGSCHULDEN

Veel ondernemers en ondernemingen hebben al uitstel van betaling aangevraagd voor belastingschulden. Wanneer vervolgens voor een langere periode dan drie maanden een verlenging van dit uitstel van betaling wordt gevraagd dan moet bij deze aanvraag een verklaring van een derde-deskundige meegestuurd worden.

De NBA heeft in samenwerking met de Belastingdienst hiervoor een model derdenverklaring opgesteld. Deze model derdenverklaring is opgenomen in onze Kennisbank. Voor het zorgvuldig en vakbekwaam uitvoeren van deze overige opdracht hebben wij een werkprogramma ontwikkeld en opgenomen in onze Kennisbank.

27-05-2020 | NIEUWE MODELLEN SIRA EN UPDATE MODELLEN VOOR WTA-KANTOREN

Artikel 21 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (WTA) verlangt van een accountantsorganisatie het volgende: De accountantsorganisatie richt haar bedrijfsvoering zo in dat deze:

  • een beheerste en integere bedrijfsuitoefening waarborgt;
  • en de betrokkenheid tegengaat van de accountantsorganisatie bij wetsovertredingen en strafbare feiten die het vertrouwen in de accountantsorganisatie of in de financiële markten kunnen schaden.

Om een goede beheersing te hebben van integriteitsrisico’s dient een accountantsorganisatie (ten aanzien van haar controlecliënten) systematisch de integriteitrisico’s te identificeren en analyseren (systematische integriteitsrisicoanalyse oftewel SIRA).

De AFM, de NBA en de SRA hebben eind 2019 in een gezamenlijk schrijven aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat alle accountantsorganisaties, waaronder ook de niet-OOB accountantsorganisaties, uiterlijk eind 2020 aantoonbaar hun integriteitsrisico’s inzichtelijk maken, beheersen en monitoren. In verband hiermee hebben wij de volgende documenten opgenomen in onze Kennisbank:

  • Aanpak systematische integriteitsrisico analyse (SIRA)
  • Werkprogramma opzet SIRA
  • Schema opzet SIRA
  • Evaluatie SIRA

De opzet en evaluatie van de systematische integriteitsrisicoanalyse zijn verwerkt in het modelhandboek assurancepraktijk WTA en in de inhoudsopgave kwaliteitsdossier assurance WTA. De aanpassingen in het modelhandboek betreffen de hoofdstukken 2.4 en 2.5.

04-05-2020 | BESLUIT DIRECTIE UITSTEL OPMAAK JAARREKENING 2019

Op 22 april jl. is de Tijdelijke wet COVID-19 in werking getreden. Deze wet heeft onder meer invloed op de besluitvorming voor het uitstel van het opmaken van de jaarrekening 2019. 

Voor het verlengen van de termijn voor opmaken van de jaarrekening 2019 is geen besluit van de Algemene Vergadering nodig.  Een besluit van het bestuur, de directie, is voldoende. In verband hiermee is een voorbeeld van een dergelijk directiebesluit opgenomen in onze Kennisbank.

29-04-2020 | UPDATE VOORBEELDJAARREKENINGEN

Van de volgende jaarrekeningen is het NBA model voor boekjaar 2019 geplaatst:

  • Inrichtingsjaarrekening middelgrote BV
  • Inrichtingsjaarrekening kleine BV op commerciële grondslagen
  • Inrichtingsjaarrekening micro BV op commerciële grondslagen
  • Inrichtingsjaarrekening micro BV op commerciële grondslagen Engelstalig

Bij de beide modellen voor de micro BV is tevens informatie opgenomen over de te deponeren publicatiebalans.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken