HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Ontslag bij NOW

Situatie

De werkgever heeft een NOW subsidie aangevraagd voor de periode juni-juli-augustus. Hij voorziet echter dat het ook na augustus nog steeds niet goed gaat. Een tweede NOW ronde ziet hij niet meer zitten, een van zijn klanten is failliet dus hij zal deze omzet niet meer terugkrijgen. Hij wil structureel van 2 medewerkers af.

Vraag: Kan hij nu ontslag aanvragen voor deze twee medewerkers, zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW subsidie?

Antwoord: Ja dat kan. De zogenaamde ontslagboete ziet toe op de periode van subsidieverlening. Dit betreft het tijdvak maart- april-mei 2020. Dat is het tijdvak waarover subsidie aangevraagd wordt.

Vraag je ontslag aan in de subsidieperiode, dan worden de lonen van de medewerkers waarvoor je ontslag hebt aangevraagd, van de subsidie afgetrokken. Plus 50% van deze lonen. Dit is een forse sanctie.
Onder ontslag aanvragen wordt verstaan het aanvragen van een ontslagvergunning. Een vaststellingsovereenkomst die is afgesloten in deze periode telt niet mee.

Let wel op het volgende

In deze casus kan je een ontslag dus aanvragen na 31 mei. Als een werkgever in aanmerking wil komen voor de nieuwe NOW periode, dan geldt deze beperking ook voor de periode 1 juni tot en met 30 september 2020! De correctie op de subsidie bedraagt dan 100% van de voor ontslag voorgedragen werknemers ( en niet 150%).

Wil je meer dan 20 medewerkers ontslaan dan is een akkoord nodig met de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging of moet er bemiddeling zijn aangevraagd bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt deze dan is de correctie 5% van het totale subsidiebedrag.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken