HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Ontruiming tijdens coronacrisis

Situatie:

Ik verhuur een woning en wil mijn huurder vanwege overlast er uit zetten. Mijn huurder zegt dat er vanwege de coronacrisis geen ontruimingen mogen plaats vinden.

Vraag: Is een ontruiming toegestaan?

Antwoord: Op 26 maart 2020 heeft de minister van Milieu en Wonen met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afgesproken dat zolang de coronacrisis duurt niemand uit zijn huis gezet mag worden. De ratio achter deze afspraak is de bescherming van mensen die door de coronacrisis fors in inkomen achteruit gaan en daardoor in betalingsmoeilijkheden komen. Bovengenoemde organisaties en verenigingen hebben zich verbonden om eerst te proberen regelingen te treffen met huurders en om niet direct incassomaatregelen te treffen.
Uitzonderingen op deze afspraken zijn de gevallen waarin er sprake is van evidente redenen, zoals criminele activiteiten of ernstige overlast. De afgelopen tijd zijn er enkele uitspraken waarin duidelijk is geworden in welke gevallen huisuitzetting nog wél mogelijk is.

In een uitspraak van 29 april 2020 oordeelde de kantonrechter Amsterdam dat de huurder zijn huis uitgezet kon worden, aangezien hij daar een hennepplantage in had met 80 planten. De huurder beriep zich op de afspraak dat gedurende de coronacrisis niemand uit zijn huis gezet mag worden, maar daar ging de rechter niet in mee. Het houden van een hennepplantage van een dergelijke omvang is een criminele activiteit en de verhuurder mag in dat geval ondanks de coronacrisis ontruimen.

Ook bij structurele en ernstige overlast mag de verhuurder ontruimen, bevestigde de kantonrechter Overijssel in haar uitspraak van 19 maart 2020. De overlast bestond uit agressief gedrag, geluidsoverlast, vernielingen, bedreigingen en overlast door het inschakelen van de politie. De kantonrechter wees de vordering tot ontruiming toe, maar gaf de verhuurder wegens de coronacrisis nog wel in overweging om het vonnis niet meteen ten uitvoer te leggen en te bezien of de overlastsituatie al dan niet zou blijven voortduren. Dit laatste zet de uitspraak wellicht wat op losse schroeven, maar duidelijk is toch wel dat ook bij zodanig ernstige en structurele overlast een uitzondering mag worden gemaakt en de huurder toch uit huis gezet mag worden.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken