HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Online sportlessen en btw

Situatie

Ik heb een sportschool en verzorg verschillende indoor sportlessen. Klassikaal en individueel. Sinds de corona maatregelen bieden wij een deel van de lessen online aan.

Vraag: Voor welke online sportlessen geldt het verlaagde btw-tarief?

Antwoord: Sport, sportlessen en het gelegenheid geven tot sport kan verschillend uitwerken voor de btw. Er kan een vrijstelling van toepassing zijn, het reguliere btw-tarief van 21% kan van toepassing zijn en ook het verlaagde tarief kan van toepassing zijn.

Gebruikelijk vallen de diensten van ondernemers die gelegenheid bieden tot het beoefenen van sport in samenhang met het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie onder het verlaagde btw-tarief van 9%. Dit zijn onder andere sportscholen.

In verband met de bestrijding van de coronacrisis zijn deze sportscholen en dergelijke ondernemingen tijdelijk verplicht gesloten. Veel van deze ondernemingen bieden hun klanten nu online sportlessen aan. Op online sportlessen is het verlaagde btw-tarief van 9% niet van toepassing omdat het verzorgen van online sportlessen niet in samenhang is met het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie.

De staatssecretaris vindt dit vanwege de bijzondere situatie en het tijdelijke karakter van de sluiting ongewenst. Daarom heeft de staatsecretaris goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief van 9% ook van toepassing is op de sportlessen die sportscholen en dergelijke ondernemers gedurende de verplichte sluiting online aan hun klanten aanbieden.

Het verlaagde btw-tarief van 9% geldt voor online sportlessen verzorgd door ondernemers die voor de coronacrisis gelegenheid boden tot het beoefenen van sport in samenhang met het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. De goedkeuring geldt vanaf 16 maart 2020 tot het moment dat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

De goedkeuring geldt niet voor sport, sportlessen en het gelegenheid geven tot sport voor:

  • belastingplichtigen die vallen onder de vrijstelling voor sport van artikel 11.1 van de Wet op de omzetbelasting
  • ondernemers met sportactiviteiten die normaal belast zijn met het reguliere btw-tarief van 21%

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken