HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Conflict over mondkapjes; werknemer neemt zelf ontslag

14-12-2021 | Over het dragen van mondkapjes ontstaan regelmatig discussies tussen werkgevers en werknemers. Het is inmiddels wettelijk verplicht om bijvoorbeeld op scholen en in supermarkten een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor de werknemers op de werkvloer.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland weigerde een werkneemster van een school een mondkapje te dragen en nam zij uiteindelijk, vanwege het conflict dat daardoor ontstond, zelf ontslag.

De rechtszaak die erop volgde, ging vooral over de vraag of de werkgever het ontslag had mogen accepteren. De rechter kwam tot de conclusie dat de werkgever in deze omstandigheden nader onderzoek had moeten doen. Én de werkneemster nader had moeten informeren over de gevolgen van haar ontslag.

Ondubbelzinnige verklaring

In de rechtspraak is bepaald dat bij opzegging door een werknemer sprake moet zijn van een ondubbelzinnige verklaring die gericht is op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Daarvan was in deze situatie geen sprake.

Wat speelde er?

Werkneemster werkte bij een school voor middelbaar onderwijs. Werkneemster heeft vaker aangegeven last te hebben van emotionele inzinkingen. Het dragen van een mondkapje is emotioneel zwaar voor haar, zo geeft zij aan bij haar werkgever. Zij ziet leerlingen in de gang regelmatig ‘snakken naar adem’.

Uiteindelijk hebben werkgever en werknemer een gesprek met elkaar, waarin de werkgever haar een aantal opties geeft. Eén van de opties is dat de werkneemster zelf opzegt en daarvoor een vergoeding van de werkgever krijgt van € 2.000,-.

De werkneemster stuurt een ontslagbrief aan haar werkgever waarin zij aangeeft:

“dat ik feitelijk geen andere keuze heb”, “dat wanneer de waarheid boven water komt en blijkt dat ik gelijk had, ik het zal waarderen dat mijn indiening van mijn ontslag onterecht gebleken zal zijn” en “hierbij verklaar ik dat ik gedwongen wordt mijn contract te moeten verbreken”.

Twee weken later herroept de werkneemster haar opzegging.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter geeft aan dat de werkgever de werkneemster in dit geval niet goed heeft voorgelicht over de ernstige gevolgen van het zelf opzeggen van het dienstverband. Dit betekent immers dat de werkneemster geen transitievergoeding en geen WW-uitkering krijgt. De werkgever heeft met haar niet de mogelijkheid besproken om met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar te nemen, waardoor zij wél een beroep zou kunnen doen op een WW-uitkering.

Verder waren er veel redenen om de zaak nader te onderzoeken, met name de bewoordingen van de ontslagbrief en de eerdere uitingen van de werkneemster, waaruit bleek dat zij emotioneel niet stabiel was. Hierbij neemt de rechter in aanmerking dat de (emotionele) impact van de corona-uitbraak en de daarmee gepaard gaande maatregelen voor veel mensen groot is.

Kortom, het ontslag van de werkneemster houdt geen stand en het dienstverband blijft doorlopen totdat het rechtsgeldig beëindigd is.

Advies & contact

Neemt een werknemer ontslag, dan is het dus zaak dat de werkgever zeker weet dat de werknemer de gevolgen daarvan kent en dat de opzegging duidelijk en ondubbelzinnig is gericht op beëindiging van de arbeidsrelatie.

Wilt u advies over werknemers, ontslag of opzegging van het dienstverband? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken