HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 – Uitgave 2

(Pdf download)

13-12-2021 | U kunt de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ downloaden. In deze 2e uitgave zijn 5 nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.

In de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • Wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • Wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar
 • Wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 • AOW-leeftijd in 2022

De volgende onderwerpen zijn aangepast

 • Onderwerp 1 (Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022).
  • In de laatste alinea is een verwijzing toegevoegd voor meer informatie en voor de handleiding ‘Gegevensaanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden’.
 • Onderwerp 2 (Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof))
  • Onder ‘Aangifte loonheffingen’ stond een fout in de informatie over de rubrieken in de aangifte. De juiste informatie staat nu bij 5.1.
 • Onderwerp 5 (Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen)
  • 5.1 bevat een uitgebreidere uitleg over de nieuwe rubrieken in verband met de gedifferentieerde premie Aof
  • In 5.2, onder ‘Definitie arbeidsvoorwaardenbedrag’, is de 2e bullet geschrapt. De huidige werkwijze kan nog een jaar worden voortgezet.
  • In 5.3 is een fout in voorbeeld 1 verbeterd.
  • 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 zijn toegevoegd.

De tarieven, bedragen en percentages voor 2022 zijn per heden ook beschikbaar als bijlage bij de nieuwsbrief.

Bron: www.belastingdienst.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken