HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

CAO wijzigingen per 1 januari 2019

Maandelijks informeren wij u over de CAO-wijzigingen op onze website en in onze nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.

De volgende CAO’s wijzigen per 1 januari 2019. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.

.

CAO naam Omschrijving
Toneel en Dans (voorheen Theater en Dans) Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,80%
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00%
Taxivervoer Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00%
Tandtechniek Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,25%
Kunsteducatie Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50%
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 7,50%
totaal 9,50% waarvan 2% bestaat uit verhoging van de eindejaarsuitkering tijdens looptijd 2019-2021
Golfbranche Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,50%
Dagattractie/Leisure Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,20%
Orgelbouwbedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,50%
Visdetailhandel (voorheen Vishandel) Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,25%
Betonproductenindustrie Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%
Open Teelten Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00%
Dierenartspraktijken – Dierenartsassistenten Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%
Loonindex. Minimaal
Tankstations en Wasbedrijven Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%
Van het feitelijk salaris en de salaristabellen.
Parketvloerondernemingen Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50%
Vleessector Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,30%
Productiegerichte Dierhouderij Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,25%
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) (voorheen Groothandel in Levensmiddelen (GIL)) Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,75%
Contract-cateringbranche Loonsverhoging structureel 2 in %: 0,50%
Houthandel Loonsverhoging structureel 2 in %: 0,50%
Verzekeringsbedrijf Binnendienst Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%
Verzekeringsbedrijf Buitendienst Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%
Tuinzaadbedrijven Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%
functiegroep A t/m H
Kappersbedrijf (Anko) Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,85%
Uitvaartbranche Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,20%
Tentoonstellingsbedrijven Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50%
Hoveniersbedrijf in Nederland Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,25%
Kinderopvang voor Kindercentra en gastouderbureaus Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00%
Varkensverbetering in Nederland Loonsverhoging structureel 2 in %: 0,60%
Afbouw Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50%
Onderzoeksinstellingen Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,40%
Openbaar Vervoer Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50%
Retail non food (voorheen Fashion, Sport & Lifestyle) Loonsverhoging structureel 2 in %:
percentage waarmee het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd
Timmerindustrie Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Reclassering Loonsverhoging structureel 2 in %: 3,00%
SBOH Huisartsen in opleiding en Specialisten ouderengeneeskunde in opleiding Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,10%
Groothandel in Bloemen en Planten Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,50%
Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen Loonsverhoging structureel 3 in %: 2,00%
Goederenvervoer Nederland (samengevoegd met TLN – voorheen KNV) Loonsverhoging structureel 3 in %: 2,00%
Gehandicaptenzorg Loonsverhoging structureel 3 in %: 0,50%
Bedrijfsverzorgingsdiensten (voorheen Agrarische Bedrijfsverzorging) Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,50%
Offshore Catering (voorheen Sodexo) Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,00%
Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,00%
Horeca- en aanverwante bedrijf Loonsverhoging structureel 3 in %: CPI indexatie
Meubelindustrie en meubileringsbedrijven Loonsverhoging structureel 3 in %: € 45,00
Betonpompbedrijven Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,50%
De garantielonen die per 1 juli 2012 deel uitmaakten van de geëxpireerde CAO voor de mortelen morteltransportondernemingen
Huisarts in Dienst bij een Huisarts (Hidha) Loonsverhoging structureel 3 in %: 0,50%
Architectenbureaus Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,00%
Kraamzorg Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,50%
M&T Technisch Installatiebedrijf Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,31%
M&T Carrosseriebedrijf Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,31%
M&T Goud en Zilvernijverheid Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,31%
M&T Isolatiebedrijf Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,31%
M&T Metaalbewerking Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,31%
Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,80%
Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (voorheen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) Eenmalige uitkering – percentage 1: 0,50%
van 12 het salaris
Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (voorheen Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) Eenmalige uitkering – percentage 1: 1,50%
van 12 het salaris
Jeugdzorg Eenmalige uitkering – percentage 2: 0,50%
van 12 het salaris

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken