HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Verplichte training Fraude 2019

In 2017 heeft Extendum de – door de NBA verplichte – training Frauderisicofactoren gegeven die gold voor de openbaar accountants die werkzaamheden verrichten voor de (vrijwillige) controle van de jaarrekening.

De NBA heeft voor 2019 bepaald dat ook alle overige accountants een verplichte training Fraude dienen te volgen. Een belangrijke overweging hierbij is de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van Fraude en het zo nodig opvolging geven daaraan.

Inhoud training

Doel van de training is de bewustwording van de accountant te vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht ten aanzien van fraude (risicofactoren). Daarnaast is aandacht voor het vergroten van het begrip van de accountant aangaande fraude en frauderisicofactoren. Voorts beoogt de training de vaardigheden van de accountant te trainen in het onderkennen van frauderisico’s. Tot slot krijgt het bespreekbaar maken van frauderisico’s met de cliënt (openbaar accountants) of het omgaan met dilemma’s (intern/overheidsaccountant, accountant in business) de nodige aandacht.

Extendum

Wij zijn momenteel druk bezig om de training Fraude te ontwikkelen zodat de NBA tijdig haar accreditatie kan verstrekken.

De training Fraude duurt één dag (6 PE-uren) en bestaat uit een kennisdeel en een toepassingsdeel. De training wordt geleid door een gedragstrainer en een accountant/inhoudelijk trainer.

Wij zijn voornemens om de training Fraude in de loop van 2019 op meerdere locaties te gaan geven.

Q. (Queenie) van Otterlo
coördinator opleidingen

088 55 123 00
q.vanotterlo@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken