HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

CAO-wijzigingen oktober 2021

13-10-2021 | De volgende CAO’s zijn gewijzigd per 1 oktober 2021. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen. Mochten er nog vragen zijn over de CAO-wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.

CAO naamOmschrijving
SlagersbedrijfLoonsverhoging structureel 1 in %: 1,70%
Groenten- en Fruitverwerkende Industrie
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,25%
GroenvoederdrogerijenLoonsverhoging structureel 1 in %: 2,50%
Uitgeverijbedrijf – Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU)
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Uitgeverijbedrijf – Dagbladjournalisten (DJ)

Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Uitgeverijbedrijf – Dagbladuitgeverijbedrijf (DU)
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Uitgeverijbedrijf – Huis-aan-huisbladjournalisten (HAH)
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Uitgeverijbedrijf – Publiekstijdschriftjournalisten en opinieweekbladjournalisten (PUOP)
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Uitgeverijbedrijf – Vaktijdschriftjournalisten (VAK)
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Kalkzandsteen-/Cellenbetonindustrie
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Textielverzorging
Loonsverhoging structureel 2 in %: 0,50% m.u.v. werkgevers in de door corona zwaar getroffen marktsectoren
Technische Groothandel
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50%

De volgende CAO’s zijn gewijzigd per 1 september 2021. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.

CAO naamOmschrijving
Kinderopvang voor Kindercentra en gastouderopvang
Loonsverhoging éénmalig 1 in %: 0,50%. Is medewerker op 1-9-2021 in dienst: dan in sept 2021 eenmalige uitkering van 0,5% over de 12 voorgaande maandsalarissen. Is medewerker tussen 1-9-2020 en 1-9-2021 in dienst getreden: dan eenmalige uitkering over de maandsalarissen vanaf datum in dienst
Apothekers in dienstverband
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,25%
Gehandicaptenzorg
Loonsverhoging éénmalig 2 in %: 1,50% over januari tot en met september

Cursus Cao en Bedrijfstakpensioenfondsen

Een groot deel van de Nederlandse werknemers valt onder de werkingssfeer van een cao of van een bedrijfstakpensioenfonds. De kans is dus erg groot dat een werkgever volgens een cao moet verlonen of premies dient af te dragen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Bent u als adviseur op dit gebied nog niet volledig op de hoogte? In de cursus Cao en Bedrijfstakpensioenfondsen – op 10 november en 14 december aanstaande – bespreken wij alle ins en outs op het gebied van cao en BPF.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken