HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Bedrijfsovernames in coronatijd

Het sentiment in de overnamemarkt is dat de crisis tijdelijk zal zijn. Bedrijven zullen op de middellange termijn hun historische rendementen weer behalen en overnameprijzen zullen zich weer op het oude niveau herstellen. Met dit in het achterhoofd en de hoop op een herstel in 2021 worden veel lopende en geplande overnametransacties tijdelijk on hold gezet.

Voor verkopers

Voor de verkoper is dit echter geen oplossing op de middellange termijn. Een verkoper heeft vaak een goede reden om te verkopen en die reden verandert in principe niet door corona. Dit betekent – in tijden van onzekere economische verwachtingen – wel dat de verkoopprijzen onder druk komen te staan tenzij je ongevoelig bent voor de gevolgen van corona.

En zeker als bedrijven – ondanks de overheidssteun – over onvoldoende reserves en liquiditeit beschikken om te overleven. dan zijn er slechtere scenario’s te bedenken dan een verkoop.

Voor een verkoper is een overname tegen een lagere prijs in de huidige tijd waarschijnlijk een beter alternatief dan een faillissement.
Op basis van een goede liquiditeitsprognose kan enigszins een inschatting gemaakt worden van de continuïteit. In combinatie met je persoonlijke situatie en je marktpositie bepaalt dit of het verstandig is om proactief je bedrijf te koop aan te bieden.

Voor kopers

Voor de koper hangt er natuurlijk vaak een zweem van lijkenpikkerij om heen. Potentiële kopers vinden het nu in ieder geval niet gepast om ‘en plein public’ te laten weten dat men op zoek is. Maar het is wel een feit dat de overnamemarkt op dit moment verschuift naar een kopersmarkt. Bovendien is er nog steeds veel kapitaal beschikbaar voor interessante overnames.

Een ander effect is dat bedrijven die nu ongevoelig blijken te zijn voor de crisis, in het algemeen een hogere bedrijfswaardering krijgen dan bedrijven die wel gevoelig zijn. Daarnaast zijn er ook bedrijven die het door de crisis juist beter doen. Dit kan voor hun een ideaal moment zijn om te verkopen of zijn deze bedrijven nu overgewaardeerd?

Overigens hoeft het niet per definitie zo te zijn dat bedrijven die nu gevoeliger blijken te zijn persé een lagere waardering hebben. Blijf bij elke bedrijfswaardering een goede risico- en gevoeligheidsanalyse maken. Vandaag is videostreaming de niche om in te investeren maar als morgen het netwerk door welke reden dan ook uitvalt of gehackt wordt, willen we elkaar weer graag persoonlijk ontmoeten.

Overwegingen

Onze ervaring tot nu toe is dat ondernemers kijken naar de middellange termijn en een overname  niet laten beïnvloeden door de huidige crisis. In de afgelopen periode hebben wij – ondanks alles –meerdere verkooptrajecten onveranderd succesvol kunnen afronden.

Daarnaast zien wij op dit moment nog relatief weinig bedrijven in de liquiditeitsproblemen komen omdat veel lopende zaken worden afgewikkeld. Wij verwachten dat de echte lakmoesproef er komt wanneer de salarissen in april en in mei de salarissen tezamen met het vakantiegeld betaald moeten worden.

Maar elke situatie is anders en dient men als zodanig te analyseren en naar te handelen.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken