HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat betekent het Steunakkoord voor de Nederlandse retail sector?

Op 10 april jl. hebben de partijen IVBN (Vereniging van institutionele beleggers in vastgoed Nederland), INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse Vereniging van Banken en VGO (Vastgoed Onderhoud) een zogenaamd ‘Steunakkoord voor en door de Nederlandse retail sector’ gesloten. De partijen presenteren het akkoord als de basis voor maatwerk tussen verhuurders en huurders voor de komende maanden.

Het gaat uit van de volgende punten:

  • huuropschorting voor de maanden april, mei en juni 2020 voor winkels met een omzetdaling van minimaal 25%
  • opschorting van minimaal 50% van de huurprijs, uit te breiden naar 100%
  • geen uitzettingen, tenzij absoluut noodzakelijk
  • omzetverlies moet aantoonbaar direct door de Coronacrisis komen

De retailer moet de verhuurder wel inzicht in zijn boeken geven en moet zich richten op de toekomst door plannen te maken voor een (volledige) heropening.

Kwijtschelding van de huurpenningen kan aan de orde zijn na afloop van de periode van drie maanden, als de impact van de Coronacrisis duidelijker is.

Banken hebben verklaard dat zij de maatregelen van de overheid om bedrijven te ondersteunen onderschrijven en dat zij zich waar mogelijk flexibel opstellen. Overleg tussen de banken en het ministerie van Economische zaken heeft geresulteerd in ruimere mogelijkheden voor tijdelijke liquiditeitssteun voor bedrijven. Banken geven retailers en verhuurders een uitstel van aflossing van zes maanden en het ministerie heeft andere financiers opgeroepen dit voorbeeld te volgen.

Het Steunakkoord is richting gevend voor de partijen, het is dus geen bindend akkoord. Maar, een uitzetting van een winkelier in de maanden april, mei of juni zal in het licht van dit akkoord wel extra onderbouwd moeten worden. Daarnaast kan een verhuurder mogelijk een beroep doen op het akkoord, indien een huurder zonder overleg weigert om enige huur te voldoen.

Uitgangspunt is dat de financiële pijn van de Coronacrisis zoveel mogelijk tussen partijen verdeeld wordt.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken