HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

Onderstaand de belangrijkste zaken van de afgelopen week.

TOZO

De regeling Tozo is in de Staatscourant gepubliceerd. Er hoeven dan geen voorschotten meer te worden verstrekt maar uitkeringen.

TOGS

De lijst van sectoren die hier voor in aanmerking komen is verder uitgebreid met toeleveranciers. De complete lijst kunt u hier raadplegen.

NOW

Met de kamerbrief van 22 april heeft de minister een aantal zaken verduidelijkt. De aanpassingen aan de regeling worden in de loop van de week van 27 april gepubliceerd en treden dan ook in werking.

De concernbepaling is versoepeld, maar aan deze versoepeling zijn wel aanvullende voorwaarden verbonden. De versoepeling houdt in dat een werkmaatschappij die meer dan 20% omzetdaling heeft wel in aanmerking kan komen voor de NOW subsidie ook al is de omzetdaling van het hele concern (de groep) kleiner dan 20%.

De volgende aanvullende eisen zijn gesteld:

  • Voor de betreffende vennootschap geldt dat er afspraken gemaakt moeten worden over werkbehoud met een betrokken vakbond of werknemersvertegenwoordiging. Bij ondernemingen met <20 medewerkers  is een akkoord met een werknemersvertegenwoordiging voldoende.
  • Voor het hele concern geldt dat men – tot de vaststelling van de jaarrekening 2020 – geen dividend mag uitkeren, geen bonussen mag betalen en geen eigen aandelen mag inkopen.

Nieuw in de regeling is dat de aanvullende eisen  door een accountant moeten worden getoetst. Er wordt nog gesproken tussen NBA en het ministerie over de inhoud van het controleprotocol. Wel is bekend dat aandacht besteed moet worden aan de volgende elementen:

  • Er mag niet geschoven worden met omzet, waardoor de werkmaatschappij een omzetdaling realiseert;
  • Gedetacheerd personeel bij een andere werkmaatschappij. Deze opbrengst moet als omzet gezien worden;
  • Geen verandering in gebruikte prijzen;
  • Voorraadstijging is omzet. Om te voorkomen dat de omzet gedrukt wordt door voorraadvorming.

De hoofdelementen in de NOW regeling blijven ongewijzigd:  de omzetdaling 2020 t.o.v. 2019 en gebaseerd op de lonen januari 2020 (of november 2019).

Tenslotte is aangekondigd dat de regeling mogelijk verlengd gaat worden met nadere voorwaarden.

Overig nieuws

In dezelfde brief aan de Tweede Kamer meldt de minister voorts nog de volgende zaken:

  • Vangnet voor flexwerkers die geen uitkering kunnen krijgen. De mogelijkheden worden nog onderzocht.
  • Seizoenswerk. Men onderkent de complexe problematiek die om een aparte regeling vraagt. Het Kabinet zoekt naar een oplossing.
  • De hogere WW premie voor overwerk is voor alle sectoren in 2020 van de baan! Er wordt geen onderscheid gemaakt in sectoren.

Tenslotte

Automatisering wordt bij thuiswerken steeds belangrijker. Zeker als het gaat om vertrouwelijke gegevens. Er is door veel werkgevers snel gehandeld. Maar heeft u wel gedacht aan alle veiligheidsrisico’s? Van onze partner Kouters van der Meer ontvingen wij een checklist die behulpzaam kan zijn bij uw evaluatie van de automatisering.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken