HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Zijn assurance-opdrachten nog interessant voor de MKB-accountant?

Het aantal accountantspraktijken dat nog assurance-opdrachten uitvoert blijkt in rap tempo te dalen. Wanneer we kijken naar de Wta-praktijk blijkt dat het aantal kantoren met een vergunning is gedaald naar 293 kantoren op dit moment. Er zijn maar liefst 170 kantoren die de vergunning in de afgelopen jaren hebben ingeleverd. De daling zal zich vermoedelijk nog verder voortzetten. Dit heeft mogelijk consequenties voor de uitvoering van Wta-opdrachten in de toekomst. Mogelijk focussen Wta-kantoren zich in de toekomst steeds meer op opdrachten met een laag risico. We lezen nu al dat woningstichtingen moeite hebben om een accountant te vinden.

Ook valt op dat onder de accountantspraktijken zonder Wta-vergunning het aantal praktijken dat assurance heeft afgezworen aanzienlijk is. Wat zijn nu in het algemeen de oorzaken waardoor accountantspraktijken stoppen met assurance:

  • Eén van de belangrijkste oorzaken is het aftoetsen door toetsers van assurance-dossiers, waardoor de gehele accountantspraktijk een onvoldoende krijgt. Accountantspraktijken kiezen er voor geen risico op aftoetsing te lopen vanwege assurance-opdrachten, omdat deze dossiers vrijwel altijd worden getoetst bij kwaliteitstoetsingen door de beroepsorganisatie. Zij kiezen er voor om geheel te stoppen met assurance.
  • Een andere oorzaak is de toenemende regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn de eind 2016 van kracht geworden standaarden 3000A en 3000B ter vervanging van de oude standaard 3000.
  • Ook is artikel 16a van de Verordening op de kwaliteitstoetsingen van belang. Indien een accountantspraktijk alleen op het assurance gedeelte wordt afgetoetst kan deze besluiten geen assurance-opdrachten meer uit te voeren. Hierdoor volgt er geen hertoetsing. Inmiddels heeft de Raad voor Toezicht van de NBA hierop recent een nuance aangebracht. Indien bijvoorbeeld controleopdrachten worden afgetoetst en de beoordelingsopdrachten goed zijn bevonden kan er voor worden gekozen om alleen te stoppen met controleopdrachten.

Het bovenstaande betekent echter dat de assurance-kennis binnen accountantspraktijken aan het verdwijnen is. Dit houdt ook in dat accountancy-studenten in het MKB moeilijk praktijkstageplekken kunnen vinden met assurance-werkzaamheden. Het betekent mogelijk ook dat accountantskantoren geen of weinig instroom meer kunnen realiseren van accountancy-medewerkers.

Al met al geeft het bovenstaande redenen tot zorg. Zijn we met elkaar wel op de goede weg? Is het accountantsberoep niet juist ontstaan vanwege de behoefte van het maatschappelijk verkeer aan controle van verantwoordingen?

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken