HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Aan de slag met de RI&E – voor accountantskantoren die geen risico willen lopen

07-03-2018 | Werkgevers die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk een risico kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van hun werknemer(s). Dit geldt dus ook voor accountantskantoren.

De RI&E is hét middel om arbeidsomstandigheden en de daaruit voortvloeiende risico’s in kaart te brengen. Arbowetgeving is meer en meer gericht op preventie want voorkomen is beter dan genezen.

Eisen en achtergronden RI&E

De RI&E beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek en welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Over de RI&E bestaat onder werkgevers nogal eens onduidelijkheid: moet u als werkgever een RI&E hebben en moet de RI&E ook getoetst worden? Over één aspect kunnen we kort zijn: iedere werkgever met personeel dient over een actuele RI&E met bijbehorend plan van aanpak te beschikken. De inspectie SZW controleert hier ook op en beboet werkgevers als bij een inspectie blijkt dat een RI&E niet aanwezig is.
Of de RI&E getoetst moet worden door een Arbo deskundige hangt af van diverse factoren. Accountantskantoren hebben deze toetsing in ieder geval wel nodig.

RI&E Arrangement

Extendum biedt aangesloten kantoren een complete RI&E in samenwerking met Zwiers Prevent. Dit betekent dat u:

  • voldoet aan de wettelijke verplichtingen
  • de beschikking krijgt over een complete RI&E met bijbehorend plan van aanpak
  • getoetst bent door een Arbo deskundige

Voor accountantskantoren tot 25 medewerkers en 1 vestiging kunt u gebruik maken van een vaste prijsafspraak van € 1.195 excl BTW.

Hebt u meer medewerkers of vestigingen, neem dan contact met ons op voor een offerte op maat.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken