HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Einde beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen NN

De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat het nog onbekend is dat Nationale Nederlanden stopt met het verzekeren van het beroepsaansprakelijkheidsrisico voor accountants, notarissen en advocaten. Dit heeft onder andere te maken met tegenvallende resultaten en een ander beleid. Deze beslissing van Nationale Nederlanden kan direct gevolgen voor u hebben. Alle polissen met een vervaldatum na 1 april 2018 worden namelijk niet meer verlengd.

De onbekendheid ontstaat doordat Nationale Nederlanden haar besluit formeel niet altijd direct communiceert met de verzekerden. Wij adviseren u daarom – zodra u hierover bericht krijgt – stappen te ondernemen om uw beroepsaansprakelijkheidsrisico bij een andere verzekeraar af te sluiten.

Extendum biedt aangesloten accountantskantoren daarom een complete aansprakelijkheidsverzekering aan van Markel. Markel Nederland bestaat uit een team van specialisten met een rijke ervaring in de zakelijke niche verzekeringsproducten en met name gericht op aansprakelijkheidsrisico’s.

Wat u moet weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Extendum:

  • Zeer uitgebreide dekking op maat voor de MKB-accountant
  • Gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij
  • Standaardpolis voor accountantskantoren met een omzet tot € 200.000 per jaar
  • Maatwerkpolis voor accountantskantoren met een omzet groter dan € 200.000 per jaar
  • Vaste jaarpremie van € 405 voor de standaardpolis
  • Eenvoudig te combineren met bedrijfsaansprakelijkheidsrisico, bestuurdersaansprakelijkheid of
  • vangnet voor verweer.
  • Speciaal door Extendum geselecteerd voor MKB-accountantskantoren.
  • Voldoet ruimschoots aan de eisen die door de NBA zijn gesteld.
  • Premiekorting voor kantoren die zijn aangesloten bij Extendum.

Meer informatie

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken