HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Allocatiefunctie niet vereist voor uitzendovereenkomst

Recent heeft de HR in een zaak waarin de vraag centraal stond of een payrollbedrijf verplicht was tot deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendondernemingen, bepaald dat de definitie van de uitzendovereenkomst in de wet niet tevens de voorwaarde stelt dat het moet gaan om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeidskrachten, de zogenaamde allocatiefunctie.

Om die reden werd wel betoogd dat payroll daarom niet als uitzending kan worden beschouwd. Aan dat standpunt is hardhandig een eind gemaakt door de HR. Gevolg is dat payrollbedrijven onder een verplichte Bedrijfspensioenfonds kunnen vallen en de ABU CAO van toepassing kan zijn. Omdat deze beslissing arbeidsrechtelijk verstrekkende gevolgen heeft, is – aldus de HR – nu de wetgever aan slag om de nodige duidelijkheid aan te brengen. Wordt vervolgd.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken