HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Op 2 november hebben 80 accountants de eed afgelegd

Woensdag 2 november was het zo ver. In de Senaatzaal van het statige Academiegebouw in Utrecht nam Edward Spiegel RA, bestuurslid van de NBA, bij meer dan 80 accountants de eed af. Deze woensdag klonk het plechtig:

‘Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.
 Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.
Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.
 Zo waarlijk helpe mij God almachtig/dat beloof/dat verklaar ik.’

‘Het Academiegebouw op het Domplein heeft de sfeer die past bij deze bijzondere gebeurtenis. In 1579 werd hier voor de Unie van Utrecht de eed afgelegd door de Hollandse adel,’ aldus Ralph Vaessen, directeur van Extendum. Daarmee vindt het afleggen van de beroepseed van accountants plaats in een gebouw met een lange historie. De Unie van Utrecht was een overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten. Toen werd overeengekomen dat deze gewesten zich gezamenlijk zouden inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen. Daarnaast werden een aantal staatkundige zaken geregeld op het gebied van bijvoorbeeld defensie.

Bron: Accountancy Vanmorgen

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken