HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

All-in uurloon is toegestaan, zelfs als het niet op de loonstrook staat.

De meeste werkgevers denken dat een all-in uurloon alleen mag, als dit op de salarisstrook gespecificeerd wordt. Een all-in uurloon omvat niet alleen de wettelijk verplichte 8% vakantiebijslag, maar ook vakantiegeld: de doorbetaling van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Als de werknemer vakantie opneemt, wordt dat verrekend met het vakantiegeld. De werknemer moet natuurlijk wel door werkgever in staat worden gesteld om daadwerkelijk vakantie op te nemen.

Uitkeren

Ingevolge artikel 17 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag dient de vakantiebijslag in beginsel in de maand juni te worden uitgekeerd, maar mag van dit tijdstip worden afgeweken, zolang de uitbetaling ten minste eenmaal per kalenderjaar gebeurt. Dit betekent dat het voor werkgevers is toegestaan om af te spreken dat de vakantiebijslag tegelijk met elke loonbetaling plaatsvindt. Voor de werknemer moet het dan wel voldoende duidelijk en transparant zijn dat werkgever per loonbetaling ook de vakantiebijslag uitkeert en hoeveel het salaris inclusief en exclusief vakantiebijslag en vakantiegeld is. In een zaak die door de Rechtbank Rotterdam in oktober 2018 werd behandeld was dit voor werknemer niet het geval. In die zaak was de toepasselijke CAO in combinatie met de arbeidsovereenkomst niet duidelijk genoeg.

Loonstrook

In een andere recente uitspraak, van de Rechtbank Midden-Nederland, was dat wél het geval, ondank dat de vakantiebijslag en het vakantiegeld niet op de loonstrook vermeld stond. De Rechtbank zegt in de uitspraak het volgende: ´anders dan eisers kennelijk menen, behoeft de wijze waarop de doorbetaling van het loon tijdens vakantie in het all-in loon is opgenomen niet per sé kenbaar te zijn uit de maandelijkse loonstroken, maar is aan het genoemde vereiste van transparantie en begrijpelijkheid ook voldaan indien, zoals hier, de arbeidsovereenkomst zelf voldoende duidelijkheid verschaft over (de omvang van) deze component van het all-in loon.´

Urenspecificatie

Ondanks deze uitspraak is het aan te bevelen om zeker bij een all-in loon alle looncomponenten op een gedetailleerde urenspecificatie te vermelden. Wij hebben naast juridische expertise ook expertise op het gebied van salarisadministratie in huis.

Wilt u uw werknemer een all-in uurloon betalen? Neem contact met ons op voor de do’s en don’ts!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken