HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

WW-premie­differentiatie en de arbeids­overeenkomst

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zet ook de salarisadministrateurs aan het denken. Een onderdeel is de premiedifferentiatie van de WW. De sectorindeling vervalt en voor alle werkgevers gaat een uniforme ww-premie gelden.

Voor alle contracten voor onbepaalde tijd die geen oproepcontract zijn geldt een premie van 2,94%. Voor de overige contracten geldt een premie van 7,94%.

Voorwaarden voor de lage premies zijn:

  • er dient een schriftelijke arbeidsovereenkomst te zijn voor onbepaalde tijd
  • er moet een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn bij de loonadministratie van de werkgever

Daar begint het al. Is de loonadministratie die de salarisadministrateur bijhoudt, de loonadministratie van de werkgever? Dat zal dus afhangen van de onderlinge afspraken. De werkgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de juiste premie.

Wat is de verantwoordelijkheid van de salarisadministrateur?

Van de salarisadministrateur wordt natuurlijk verwacht dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd Er zal dus van de werkgever worden verlangd dat deze een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan laten zien. En als de salarisadministrateur weet dat deze er niet is, zal de lage premie niet zomaar worden toegepast.

Het is niet erg duidelijk wat de wetgever nu precies verlangt van de werkgever. Duidelijk is wel dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die stilzwijgend is verlengd, niet volstaat. Een eenzijdige bevestiging dus ook niet. Een aanzegging zonder handtekening van de werknemer is dus niet voldoende.

Maar als er helemaal geen arbeidsovereenkomst is?

Dan zal er iets opgesteld dienen te worden. Het kan natuurlijk een volledige overeenkomst zijn met relatiebedingen etc., maar dit is niet persé noodzakelijk. Soms is het lastig om met een werknemer die al jaren in dienst is, afspraken te maken en vast te leggen. Soms kan het ook een uitstekende gelegenheid zijn om alle neuzen weer dezelfde kant op te laten wijzen.

Waar moet de overeenkomst minimaal aan voldoen?

Een minimale overeenkomst zal natuurlijk de namen, handtekeningen en het onderwerp moeten bevatten. Voor de toepassing van de lage premie zal ook uit de overeenkomst moeten blijken dat het geen oproepcontract is. Met andere woorden: het vaste aantal uren moet opgenomen zijn. Dit kan een vast aantal uren per week zijn, wat gebruikelijk is, maar ook een vast aantal uren per jaar of kwartaal. In het laatste geval zal het salaris wel gelijkmatig verspreid moeten zijn over de periode.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Extendum stelt een voorbeeld beschikbaar op de kennisbank waarin een minimale arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opgenomen. Wij haken daarbij aan bij de minimale gegevens die een werkgever aan de werknemer schriftelijk moet verstrekken.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

088 55 123 00
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken