HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Aanvullende richtsnoeren bepaling verwerker of verwerkingsverantwoordelijke

De NBA heeft op 1 oktober 2019 samen met het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de Novak en het Register Belastingadviseurs richtsnoeren in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gepubliceerd. Dit naar aanleiding van de vele vragen die nog steeds over dit onderwerp leven.

Met deze richtsnoeren worden handvatten gegeven aan de leden om zo hun verplichtingen in het kader van deze wetgeving beter in te kunnen vullen.

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG binnen alle lidstaten van de EU. In Nederland geldt naast de AVG ook de Uitvoeringswet AVG. Omdat ook accountants de regels van de AVG en UAVG moeten naleven, moeten zij onder andere bepalen of zij voor hun diensten handelen als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende rollen brengen immers verschillende verplichtingen met zich mee. De richtsnoeren zijn een ondersteuning om die rol te bepalen. Desondanks is het essentieel dat adviseurs iedere specifieke situatie afzonderlijk beoordelen.

Voor het Register Belastingadviseurs, de NOB en het NIRPA zijn de richtsnoeren hierbij definitief. De NBA beoordeelt nog of de richtsnoeren omgezet gaan worden in een handreiking.

Conclusie en advies

Het is dus nog onduidelijk of en hoe deze richtsnoeren kunnen worden toegepast.

Wij zijn hierover in gesprek met de NBA en zodra duidelijk is dat het een formele handreiking wordt, zullen wij u nader informeren over de consequenties van deze nieuwe interpretatie.

Ondanks dat hebben wij wel gemeend om een aantal documenten voor u in dit kader in de Privacy Portal beschikbaar te stellen:

  • Richtsnoeren AVG voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals van 1 oktober 2019
  • Handleiding bepalen verwerker-verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze handleiding geven wij een nadere uitleg over de ‘Richtsnoeren AVG’.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken