HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijziging WWFT per 1 juli 2017 nog niet zeker

De Europese Commissie heeft op 20 mei 2015 de vierde Anti Witwas Richtlijn aangenomen. Deze richtlijn behelst ondermeer een aanpassing van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme). Verder is vastgesteld dat deze nieuwe WWFT vóór 26 juni 2017 in werking moet zijn getreden.

Op dit moment zijn de contouren van de vernieuwde WWFT bekend. Tijdens onze bijeenkomsten Vak Technische Actualiteiten hebben we hieraan ruimschoots aandacht besteed opdat alle kantoren de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen.

Op dit moment bereiken ons echter signalen dat de genoemde invoeringsdatum van 26 juni 2017 niet gehaald gaat worden. Er wordt gesproken over een uitstel naar 1 januari 2018.

De invoering van de aangepaste WWFT gaat er hoe dan ook komen. En door de aanpassingen zal ieder accountantskantoor (‘instelling’ in de terminologie van de WWFT) maatregelen moeten treffen.

Ons advies is daarom om op korte termijn te inventariseren wat moet worden aangepast.

  1. Maken van de risicobeoordeling van uw kantoor
  2. Het vormgeven van de compliance- en auditfunctie
  3. Het vormgeven van het uit te voeren cliëntonderzoek.
  4. Vaststellen of voor alle klanten een adequaat  cliëntonderzoek is uitgevoerd.
  5. Vaststellen of in voldoende mate  de aanwezigheid van een PEP is vastgesteld.
  6. Vaststellen of van alle klanten is vastgesteld wie de UBO is. En bij ontbreken daarvan wie als UBO aangemerkt kan worden.

Zodra duidelijk is wanneer de vernieuwde WWFT wordt ingevoerd zullen wij u dat melden.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken