HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Drank en drugs op de werkvloer. Wat kun je doen?

Onze P&O adviseur Marja van der Berg krijgt regelmatig vragen van ondernemers hoe men om moet gaan met alcohol of drugs op de werkvloer. Hoewel alcohol- en drugsgebruik tijdens werktijd uit den boze is, is het niet altijd voldoende reden voor ontslag op staande voet. Wat zijn voor u als werkgever belangrijke zaken om in de gaten te houden?

Stap 1: Beleid

Zorg ervoor dat u als werkgever een duidelijk beleid hebt over alcohol en drugs op de werkvloer. Leg dat beleid vast in het personeelshandboek en zorg dat alle werknemers van het beleid op de hoogte zijn. Wijs hen ook met enige regelmaat op dat beleid, bijvoorbeeld door de kern daarvan via prikborden, mail en op andere manieren regelmatig aan de werknemers op te dringen. Een goed beleid is belangrijk, maar daarmee bent u er niet.

Stap 2: Handhaving

Zorg dat het, zorgvuldig opgestelde en duidelijke gecommuniceerde, beleid gehandhaafd wordt. Neem vermoedens van overtreding serieus en zorg dat overtredingen worden bestraft, conform het beleid. Zonder handhaving is een goed beleid nutteloos en kan het zelfs onbruikbaar worden.

Stap 3: Brief

Vaak is er sprake van een vermoeden van overtreding, zonder dat er een duidelijk aanleiding is om de persoon in kwestie erop aan te spreken. Een goede eerste stap kan zijn om een brief naar alle medewerkers te sturen, waarin zij nogmaals op het beleid worden gewezen en de gevolgen van de overtreding worden gemeld.

Alle personeelsleden ontvangen hiermee een herinnering dat het gebruik niet toegestaan is conform het beleid en tot gevaarlijke situaties kan leiden. Tevens geldt het als waarschuwing (dit kan ook letterlijk in de brief worden opgenomen) en dat overtreding (uiteindelijk) kan leiden tot ontslag.

Stap 4: Ontslag

Vaak dient voor ontslag op staande voet sprake te zijn van herhaaldelijk of ernstig drank- en of drugsmisbruik, waarbij de werknemer bij een eerdere overtreding gewaarschuwd is dat de volgende keer ontslag kan volgen. Hier plukt u echter de vruchten van een goed beleid, dat u handhaaft. Dat kan ervoor zorgen dat éénmalig drankmisbruik  reden voor ontslag op staande voet zijn.

Er is sprake van veel wet- en regelgeving en ook vraagstukken over bijvoorbeeld loondoorbetaling komen veelvuldig aan de orde in dit soort situaties. Geen situatie is gelijk en dient steeds individueel te worden beoordeeld. Mocht u te maken krijgen met een soortgelijke situatie dan adviseren wij u gedegen advies in te winnen.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken