HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Werkprogramma’s controleprotocol eindafrekening NOW 1.0

We hebben handzame werkprogramma’s voor u ontwikkeld om aan alle eisen uit de ‘controleprotocol NOW 1.0 afrekening’ te kunnen voldoen. Deze werkprogramma’s kunt u raadplegen via onze kennisbank.

Note: sinds 7 oktober 2020 kan de Aanvraag Definitieve Afrekening NOW 1.0 ingediend worden. Voor de ‘eigen verklaring’ en de ‘derdenverklaring’ kan dit tot en met 23 maart 2021. De accountantsverklaringen moeten ingediend zijn vóór 30 juni 2021.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken