HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Het recht van overpad; wat houdt het in en hoe spreek je dat af?

Als u over de grond van iemand anders heen moet om bij uw eigen grond te komen, dan rust daar waarschijnlijk een recht van overpad op. Het recht van overpad houdt in dat u te voet of met de fiets over de grond van de buren (het ‘dienende erf’) mag om bij uw perceel (het ‘heersende erf’) te komen.

Erfdienstbaarheid

Het recht van overpad is een vorm van erfdienstbaarheid. Andere erfdienstbaarheden zijn bijvoorbeeld het recht van goot (het recht om water van uw dak af te voeren over de goot van uw buren) en het recht op uitzicht (een afspraak om een bepaald gedeelte van het perceel onbebouwd te laten om het uitzicht te waarborgen).

Verschillende soorten rechten

Mag u bij het recht van overpad alleen te voet of met de fiets, bij het recht van weg mag u ook met een motorvoertuig over het stuk grond van de buren. Een recht van weg of overpad houdt overigens nog niet in dat u ook mag parkeren op dit stuk grond. Vaak is het onderhoud van de weg of het pad voor rekening van het heersende erf. Het dienende erf mag niets doen om de weg te versperren. Een poort of hek is toegestaan, maar uiteraard alleen als het heersende erf ook een sleutel krijgt.

Ontstaan erfdienstbaarheid

Hoe ontstaat nu een erfdienstbaarheid? Dit kan op verschillende manieren. De eerste manier is door de vestiging van de erfdienstbaarheid via een notariële akte. Deze akte moet worden ingeschreven in de openbare registers, zodat deze voor iedereen in te zien is.

De tweede en meest voorkomende manier is door verjaring. Heeft u gedurende 20 jaar gebruikgemaakt van een stuk grond van de buren om bij uw erf te komen en hebben de buren dit toegestaan, dan is het recht van overpad door verjaring ontstaan. Wist u niet en kon u ook niet weten dat het stuk grond van de buren was? Dan ontstaat het recht zelfs al na 10 jaar.

Controleren

Koopt u een huis en wilt u weten of er erfdienstbaarheden op rusten, dan kunt u dat vaak zien in de akte van levering. Staat daar niets in maar wilt u het zeker weten, dan kunt u bij het Kadaster een erfdienstbaarhedenonderzoek laten doen. Hier komen echter niet alle erfdienstbaarheden uit tevoorschijn. Een erfdienstbaarheid die door verjaring is ontstaan, zal meestal niet geregistreerd staan. En een mondeling afgesproken erfdienstbaarheid per definitie ook niet.

Vastleggen

Een mondelinge afspraak geldt in beginsel alleen tussen de partijen die het hebben afgesproken, de nieuwe huiseigenaar kan hier dus geen beroep op doen. Zijn partijen het er wel over eens dat het recht van overpad bestaat, dan kan dit alsnog worden vastgelegd in een akte.

Ook bij een erfdienstbaarheid die door verjaring is ontstaan is het aan te raden deze vast te leggen in een akte, om toekomstige discussies te voorkomen, bijvoorbeeld als de buren verhuizen.

Contact

Heeft u vragen over het recht van overpad? Raadpleeg dan een jurist van Extendum.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken