HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Werknemer verzet zich succesvol tegen vrijstelling van werk

24-08-2022  |  In afwachting van een ingediende ontslagvergunningsprocedure bij het UWV stelt de werkgever de betrokken werknemer vast vrij van werk. Werknemer pikt dit niet en schakelt de kortgedingrechter in.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Een werkgever heeft vanwege bedrijfseconomische redenen besloten dat de commerciële functie van een werknemer komt te vervallen. Herplaatsing is niet mogelijk en om die reden wordt bij het UWV een ontslagvergunning gevraagd. Intussen probeert werkgever de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden – door middel van een vaststellingsovereenkomst met werknemer – te beëindigen, maar dat lukt niet.

Verzet door werknemer

Sterker, werknemer maakt bezwaar. Niet alleen tegen de reden van de voorgenomen beëindiging van het dienstverband, maar ook tegen de vrijstelling van werk nog voordat duidelijk is of door het UWV überhaupt een ontslagvergunning zal worden afgegeven. Een extra reden voor verzet is het feit dat voor werknemer de mogelijkheid wordt ontnomen om nog bonussen te verdienen met zijn werkzaamheden. Werkgever stelt zich op het standpunt dat van hem niet verwacht kan worden dat werknemer nog wordt ingezet op commerciële trajecten, die langer doorlopen dan dat de arbeidsovereenkomst nog zou voortduren.

Uitspraak kortgedingrechter

De kortgedingrechter maakt er korte metten mee. Zolang niet duidelijk is of het UWV een ontslagvergunning zal afgeven, moet werknemer zijn gebruikelijke werkzaamheden kunnen verrichten, inclusief betrokkenheid bij commerciële deals die mogelijk een uitloop hebben als het dienstverband zou worden beëindigd.

Aandachtspunt

Ook bij de vaak toegepaste vrijstelling van werkzaamheden, is het zaak om van tevoren af te wegen wat wel of niet kan en in ieder geval met goede argumentatie en onderbouwing te komen.

Advies & contact

Heeft u vragen over een werknemer vrijstellen van werk? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde juristen.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
adviseur P&O
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

Expertise: arbeidsrecht en ondernemingsrecht

In een notendop: ik ben gedreven, doortastend en enthousiast! Op het gebied van arbeidsrecht voel ik mij als een vis in het water. Mijn kennis breng ik graag over met cursussen die ik voor Extendum ontwikkel.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken