HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Werknemer vangt bot; concurrentiebeding blijft gelden

22-12-2021 | Veel werkgevers zetten in hun arbeidsovereenkomst standaard een concurrentie- en relatiebeding. Volgens de wet is de opname van dit beding echter wel aan voorwaarden gebonden. In artikel 7:653 Burgerlijk Wetboek staan die voorwaarden omschreven; zo is een concurrentiebeding alléén toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Onbillijke benadeling door concurrentiebeding

Vindt de werknemer dat hij door het concurrentiebeding onbillijk benadeeld wordt, dan kan hij de rechter vragen om het beding te vernietigen. De rechter kan het beding ook matigen, bijvoorbeeld door te bepalen dat het concurrentiebeding geen vijf jaar maar slechts één jaar geldig is.

Omdat bij concurrentiebedingen vaak haast geboden is (de werknemer wil immers zo snel mogelijk in dienst treden bij zijn nieuwe werkgever), kan de werknemer vooruitlopend op een bodemprocedure schorsing van het concurrentiebeding vorderen in kort geding. De rechter weegt dan de belangen van de werkgever en de werknemer tegen elkaar af.

Naast de schorsing van het concurrentie- en relatiebeding, kan de werknemer ook nog een vergoeding vorderen voor de duur van het beding.

In de praktijk

In een uitspraak van september 2021 spreekt de Rechtbank Gelderland zich uit over een vordering tot schorsing van een concurrentie- en relatiebeding. Werknemer werkt sinds drie jaar bij ex-werkgever als chauffeur en zegt zijn arbeidsovereenkomst op in maart 2021.

In april 2021 treedt hij in dienst bij een nieuwe werkgever. In juni 2021 spreekt ex-werkgever de werknemer aan op zijn concurrentie- en relatiebeding en sommeert hem om zijn dienstverband bij de nieuwe werkgever te beëindigen. De werknemer geeft gehoor aan de sommatie, maar spant wel een kort geding aan tot schorsing van het concurrentiebeding en vordert daarnaast een vergoeding. Ondertussen gaat de werknemer bij een andere (derde) werkgever werken.

Belangen werkgever wegen zwaarder

De rechter weegt de belangen van de werkgever en de werknemer tegen elkaar af en komt tot de conclusie dat de belangen van de werkgever in dit geval zwaarder wegen.

Zo heeft de werknemer veel kennis en kunde van zowel de werkzaamheden als de klanten van de ex-werkgever, waar de nieuwe werkgever veel baat bij zal hebben. Daartegenover stelt de werknemer dat hij het ‘leuker’ vindt om voor de nieuwe werkgever te werken, maar dit vindt de rechter niet voldoende reden om het concurrentiebeding buiten werking te stellen.

Uit het feit dat de werknemer alweer een andere baan heeft gevonden, blijkt wel dat hij geen moeite heeft om een nieuwe baan te vinden en dat hij dus ook geen financieel nadeel lijdt door de instandhouding van het concurrentiebeding.

Kortom, de rechter wijst de vordering van de werknemer af en laat het concurrentiebeding in stand.

Advies en contact

Wilt u advies over de werking en geldigheid van een concurrentie- en relatiebeding? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken