HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Welk energielabel heeft uw kantoor? Nieuwe verplichtingen per 1 januari 2023

27-01-2022 | Per 1 januari 2023 is het voor kantoorgebouwen verplicht om minstens energielabel C te hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit en zal gehandhaafd worden door gemeentes. Zeker met de huidige krapte in de bouw doen ondernemers er goed aan om hier alvast op voor te sorteren.

Wanneer gelden de verplichtingen niet?

De verplichting geldt overigens niet als:

  • minder dan 50% van het gebouw als kantoor wordt gebruikt;
  • de totale kantoorruimte in het gebouw kleiner is dan 100m2;
  • het kantoor tot een specifieke categorie behoort, zoals een rijksmonument en kantoorruimten gelegen in beschermde stads- en dorpsgezichten en gebouwen die onteigend worden;
  • het tijdelijk verhuurde kantoorpanden betreft, die korter dan twee jaar zijn verhuurd.

Aanpassingen aan kantoor

De aanpassingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit spouwmuurisolatie, dakisolatie, HR++-glas, een HR 107 cv-ketel en verlichting. Tussen huurders en verhuurders kan discussie ontstaan over wie de werkzaamheden laat uitvoeren én over wie de rekening van de aanpassingen betaalt. De eerste stap is dat huurders en verhuurders in de huurovereenkomst (en de vaak bijbehorende Algemene Bepalingen) kijken om aanknopingspunten te vinden over wie (financieel) verantwoordelijk is.

Huurder of verhuurder verantwoordelijk?

In het algemeen zal de verhuurder in ieder geval verantwoordelijk zijn voor aanpassingen aan het dak en de muren. Als het gaat om vervangen van glas en om nadere maatregelen binnen in het kantoorgebouw, zou het kunnen dat dit voor rekening van de huurder komt. De huurder zal in ieder geval moeten gedogen dat de verhuurder bepaalde werkzaamheden uitvoert in het kader van deze verduurzaming, omdat het gaat om werkzaamheden die niet kunnen wachten tot het einde van de huurovereenkomst.

Leg het vast in de huurovereenkomst

Kan het bij bestaande huurovereenkomsten voor discussie zorgen, bij het verlengen van huurovereenkomsten of bij het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten is het zaak dat huurders en verhuurders voorzieningen treffen voor eventuele aanpassingen en afspraken daaromtrent vastleggen in de huurovereenkomst.

Geen financiering bij een te laag energielabel

Ook bij financieringsaanvragen zullen financieringsinstellingen vragen om garanties dat de ondernemer voldoet aan de eisen van (tenminste) energielabel C. Het is zelfs mogelijk dat hypotheek- of andere leningsverstrekkers een hoger label verplicht stellen voordat zij een onderneming financieren, met het oog op verduurzaming in de toekomst.

Winkels en horeca

Deze regels gelden vooralsnog alleen voor kantoren (art. 7:230A BW), de verwachting is dat dit ook voor winkels en horeca (art. 7:290 BW) zal gaan gelden.

Contact en advies

Heeft u vragen over het onderhandelen over de nieuwe eisen of over de verhouding tussen huurders en verhuurders? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken