HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Uitbreiding fiscale maatregelen vanwege coronacrisis; uitstel belasting betaling verlengd tot en met maart 2022

01-02-2022 | Omdat een aantal sectoren nog te maken heeft met financiële gevolgen van de coronamaatregelen heeft het kabinet de regeling voor uitstel van betaling verlengd met twee maanden tot en met 31 maart 2022. Door deze beslissing sluit het uitstel van betaling ook aan met de overige maatregelen van het steunpakket.

Door het uitstel van betaling kunnen ondernemers die de financiële ruimte nodig hebben, de te betalen belasting langer uitstellen. Op dit moment bedraagt het bedrag aan belastingschuld ongeveer 19 miljard. Bijna 400.000 ondernemers hebben gebruikgemaakt van de regeling voor uitstel van betaling van belasting.

Actie noodzakelijk?

U had bijzonder uitstel tot en met 31 januari 2022 én u hebt uw belastingschuld is nog niet volledig betaald
Geen actie vereist, het uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot en met 31 maart 2022.

U had wel bijzonder uitstel tot en met 31 januari 2022 én u hebt uw belastingschuld al wel volledig betaald
Geen actie vereist, tenzij u opnieuw uitstel van betaling wilt aanvragen. Dat kunt u dan doen tot en met 31 maart 2022.

U hebt niet eerder om bijzonder uitstel gevraagd
Tot en met 31 maart 2022 kunt u alsnog om uitstel van betaling verzoeken.

(Opnieuw) om uitstel van betaling verzoeken?

U kunt niet meer online om uitstel van betaling van belastingschulden verzoeken. Dit kan alleen per brief. Klik hier voor de voorbeeldbrief.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken