HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat zijn de gevolgen van corona voor het contractenrecht?

De ‘lock-down’ als gevolg van de coronacrisis heeft veel verhoudingen in het contractenrecht op scherp gezet. In het algemene contractenrecht, maar ook in het huurrecht en arbeidsrecht moeten partijen zich herpositioneren. Wie vangt de klappen van een dergelijke crisis en de gevolgen van de genomen overheidsmaatregelen op?

Partijen hebben geprobeerd zich daarvoor aan te sluiten bij de algemene leerstukken van overmacht en onvoorziene omstandigheden, maar deze bieden in de praktijk weinig houvast in concrete gevallen. Wie draagt bijvoorbeeld het risico als een winkel (tijdelijk) moet sluiten en zijn leveranciers niet meer kan betalen? Of: als een werknemer verplicht in quarantaine moet zitten, moet hij dan zijn vakantiedagen opnemen?

In het arbeidsrecht liggen bedrijfsrisico’s over het algemeen bij de werkgever, in andere contractsverhoudingen is deze verdeling minder duidelijk. Als het gaat om gelijkwaardige partijen, dan zal de financiële pijn enigszins verdeeld moeten worden.

De verwachting is dat in contracten en algemene voorwaarden voortaan een voorziening zal komen speciaal voor pandemieën. Zo kan een pandemie en de overheidsmaatregelen die daar het gevolg van zijn expliciet genoemd worden als een geval van overmacht. In huurovereenkomsten kan een apart artikel worden opgenomen waarin wordt bepaald dat een pandemie en de gevolgen daarvan niet kwalificeren als gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. Uitsluiting van aansprakelijkheid, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden, kan uitgebreid worden naar aansprakelijkheid als gevolg van een pandemie.

Tot slot kunnen partijen afspreken dat zij geen eenzijdige maatregelen zullen nemen, maar met de andere partij zullen afstemmen over hoe de gevolgen van een pandemie worden opgevangen.

Wilt u uw contract of algemene voorwaarden ‘corona-proof’ maken, neem dan contact op met één van onze juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken