HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat is de vervaltermijn van vakantiedagen voor zieke medewerkers?

11-08-2021 Vakantiedagen zijn opgebouwd in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband bestaat het recht op 20 wettelijke vakantiedagen en daarnaast heeft bijna iedereen nog een aantal bovenwettelijke vakantiedagen. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt per bedrijf of CAO bepaald.

Wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden na het jaar van opbouw, de bovenwettelijke na 5 jaar. Tijdens verzuim wijken deze vervaltermijnen alleen af als een medewerker helemaal niet belastbaar was en is voor werk. Heeft de bedrijfsarts geen mogelijkheden vastgesteld voor welke werkzaamheden dan ook, dan is de vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen 5 jaar. Het gaat er hierbij niet om of de medewerker ook daadwerkelijk (gedeeltelijk) aan het werk is, maar of hij belastbaar is om werkzaamheden uit te kunnen voeren.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken