HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wanneer mag u uw werknemer op non-actief stellen?

28-04-2021 | De werknemer staat in een gezagsverhouding tot zijn werkgever. Dit is één van de pijlers van de arbeidsrelatie, naast het verrichten van arbeid en het betalen van loon. Maar wat als uw werknemer uw instructies niet opvolgt of gedrag vertoont wat u als werkgever niet tolereert? Dan staan er disciplinaire maatregelen tot uw beschikking. Eén van die maatregelen is het op non-actief stellen van uw werknemer, in de volksmond ook wel ‘schorsing’ genoemd.

Wat is een op non-actief stelling?

Bij deze maatregel ontzegt u de werknemer de toegang tot zijn werk en meestal ook de toegang tot de werkvloer. In de huidige tijd van thuiswerken kan dat ook de virtuele werkvloer zijn. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld de digitale werkomgeving blokkeren. In beginsel heeft elke werknemer het recht om zijn werk te verrichten en een op non-actiefstelling maakt inbreuk op dit recht. Dit is dan ook een vergaande maatregel, die niet zomaar mag worden genomen en die wordt begrensd door de regels van goed werkgeverschap.

Regels voor op non-actiefstelling

De reden voor een op non-actiefstelling moet voldoende ernstig zijn. Daarnaast moet de maatregel proportioneel zijn, dat wil zeggen dat hetzelfde effect niet kan worden bereikt door een minder vergaande maatregel, zoals bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing. Tenslotte mag de op non-actiefstelling niet voor onbepaalde tijd gelden, doorgaans niet langer dan 14 dagen. In een cao kunnen nadere regels zijn gesteld voor de op non-actiefstelling.

Arbeidsconflict

Meestal is de reden voor de op non-actief stelling een arbeidsconflict. De werknemer gedraagt zich volgens de werkgever onacceptabel of heeft zich onacceptabel gedragen. De op non-actief stelling kan de opmaat zijn tot ontslag, maar dat hoeft niet. Het is mogelijk dat de werknemer na een periode van ‘afkoeling’ weer terugkeert. Vaak zal er echter sprake zijn van een toewerken naar een ontslag of beëindiging.

Het is ook mogelijk dat de werkgever de periode van op non-actief stelling gebruikt om onderzoek te doen naar gedragingen van de werknemer. Denk aan het uitlezen van informatie van een leaseauto of een onderzoek bij een vermoeden van diefstal. De werkgever kan, als de feiten ernstig genoeg zijn en hij er niet té lang over heeft gedaan, de werknemer na de periode van op non-actief stelling alsnog op staande voet ontslaan. Tenslotte kan de op non-actief stelling als strafmaatregel worden gebruikt, waarna de werknemer weer terugkeert op de werkvloer.

Let op!

Belangrijk om u te realiseren is dat de werknemer tijdens de op non-actiefstelling in principe wordt doorbetaald. Een loonstop of opschorting van loon is meestal niet aan de orde.

Vrijstelling van werk

In het kader van een beëindiging met wederzijds goedvinden wordt vaak de term ‘vrijstelling van werk’ gebruikt. Dit komt op hetzelfde neer, maar het is dan geen disciplinaire maatregel, omdat partijen dit samen zijn overeengekomen.

Contact en advies

Heeft u vragen over het op non-actief stellen van een werknemer of de beëindiging van het dienstverband? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken