HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Schending concurrentiebeding komt werknemer met tijdelijk contract duur te staan

23-04-2021 | Een opvallende uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van juni 2020: een werknemer met een contract voor bepaalde tijd krijgt een boete van € 100.000 voor het schenden van een concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding én het contract voor bepaalde tijd

De uitspraak is opvallend, omdat een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd in principe niet toegestaan is. Deze regel staat in artikel 7:653 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract mag alleen als daar een zwaarwichtig bedrijfsbelang van de werkgever tegenover staat. Dit zwaarwichtige belang moet duidelijk omschreven worden in het concurrentiebeding zelf. Verder moet deze omschrijving gedetailleerd genoeg zijn en toegespitst op de specifieke omstandigheden van de werkgever.

Wat was de situatie?

Werkgever was een detacheringsbureau in de technische branche, werknemer was in dienst als consultant. In deze zaak stond er een vrij uitgebreide omschrijving van het belang van de werkgever in het concurrentiebeding. Daarin stond onder meer dat de consultant toegang had tot vertrouwelijke gegevens en kennis en dat de werkgever er direct belang bij had om deze kennis te beschermen.

Uitspraak kantonrechten en het Gerechtshof

De werknemer heeft al tijdens zijn dienstverband een concurrerend detacheringsbureau opgericht en in die hoedanigheid klanten alsmede kandidaten van werkgever benaderd. Als werkgever hierachter komt, vordert hij een boete van meer dan € 200.000 plus dwangsommen, indien de overtredingen blijven voortduren. Werknemer verweert zich door de te stellen dat de omschrijving van het belang van de werkgever in het concurrentiebeding niet specifiek is voor dit bedrijf. Zowel de lagere kantonrechter als het Gerechtshof in hoger beroep stellen de werknemer in het ongelijk. Zij zijn van mening dat de motivatie van het zwaarwichtig bedrijfsbelang in het concurrentiebeding voldoende is.

Geen duidelijke lijn

In de rechtspraak over de motivatie van concurrentiebedingen is niet altijd een duidelijke lijn te ontdekken. De rechter in deze uitspraak zegt het volgende: ‘In het concurrentie- en relatiebeding is precies omschreven van welke bedrijfsspecifieke informatie werknemer in zijn functie kennis kreeg. Voor een bedrijf als werkgever, dat haar bedrijf maakt van bemiddelen tussen potentiële werkgevers en potentiële werknemers, is het van groot belang dat zowel informatie over haar werkwijze als over degenen die zij te werk stelt als informatie over potentiële opdrachtgevers wordt beschermd.’

Dit zou echter gezegd kunnen worden over bijna alle detacherings- en uitzendingsbureaus. Bovendien, met wat kleine aanpassingen geldt hetzelfde voor allerlei commerciële buitendienstfuncties in diverse branches. Zo wordt de mogelijkheid tot het overtreden van het verbod van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract wel erg opgerekt.

Aan de ene kant biedt deze uitspraak dus mogelijkheden voor werkgevers die ook in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding willen zetten, aan de andere kant is de rechtspraak in deze gevallen niet consistent genoeg om hier veel waarde aan te hechten.

Advies en contact

Wordt u geconfronteerd met een concurrentiebeding of wilt u een sluitend concurrentiebeding voor een werknemer opstellen? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken