HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Vrijwillig meer loonheffing inhouden dan is toegestaan

Op verzoek van een werknemer mag er meer loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) worden ingehouden dan het bedrag volgens de tabel.

Een werknemer kan hierom vragen zodat de ingehouden loonheffing beter overeenkomst met de aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen. Dit kan voorkomen als de werknemer loon ontvangt van meerdere werkgevers.

Bij de berekening van de loonheffing wordt door elke werkgever alleen rekening gehouden met het door hem te betalen loon. Voor de berekening van de inkomstenbelasting worden alle inkomens bij elkaar opgeteld en daardoor kan een hoger tarief van toepassing zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een werknemer in de inkomstenbelasting moet bijbetalen. Ter voorkoming kan een werknemer aan zijn werkgever vragen om meer loonheffing in te houden.

De werkgever is niet verplicht om het verzoek van de werknemer te honoreren. Eventueel kan de werknemer een voorlopige aanslag aanvragen, zodat wordt voorkomen dat de werknemer na afloop van het kalenderjaar ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting moet bijbetalen. De werknemer betaalt dan vooraf iedere maand een deel van het te betalen bedrag.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken