HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ontslag op staande voet voor het openen van een restaurant in coronatijd

Recentelijk zijn er twee interessante uitspraken gedaan in zaken over ontslag op staande voet, waarbij het belang van opzettelijk handelen door de werknemer duidelijk naar voren komt.

Misbruik personeelskorting?

In de eerste zaak geeft een personeelslid van de Action haar vader onterecht een personeelskorting van 15%. De regels rond het geven van personeelskorting staan in het personeelsreglement. Echter geeft de medewerkster aan dat zij dit reglement nooit heeft ontvangen, ondanks dat zij daar wel voor getekend heeft. In de regels staat dat er aan familieleden geen personeelskorting gegeven mag worden.

De werkneemster woont in bij haar vader en is daarom in de veronderstelling dat het in dat geval wel mag. Omdat zij de korting niet zelf kan geven, vraagt zij de bedrijfsleider om haar pas te scannen zodat zij de korting kan doorberekenen. De bedrijfsleider is niet in de gelegenheid om te helpen en verwijst haar naar de meest ervaren medewerker in de winkel. Die haalt vervolgens haar pas langs de scanner. Uit deze gang van zaken mocht de werkneemster opmaken dat het geoorloofd was wat zij deed.

Uitspraak

De kantonrechter Amsterdam oordeelt op grond van het bovenstaande dat de werkneemster zich er niet van bewust was dat zij fraudeerde, maar ook dat haar intentie niet op frauderen gericht was. De rechter vernietigt de opzegging van het dienstverband en de werkgever moet alsnog achterstallig loon betalen.

Filiaal openen tijdens coronaverbod

Een ander ontslag op staande voet werd gegeven aan de assistent manager van een Burger King in de omgeving van Rotterdam, omdat hij de instructies om het filiaal te sluiten negeerde. Dit ontslag wordt door de rechter wél bekrachtigd.

Alle managers van de Burger King werden er door het hoofdkantoor op gewezen dat zij in de coronatijd de mails van het hoofdkantoor extra goed moesten lezen en de instructies op moesten volgen. Toen het hoofdkantoor echter aangaf dat alle filialen dicht moesten, op de drive thru en de afhaal na, negeerde de betreffende assistent manager deze instructies.

Beter moeten weten

Hij geeft in de rechtszaak aan dat de instructies niet duidelijk waren en dat hij ze niet goed had begrepen, maar hier gaat de rechter niet in mee. De assistent manager had beter moeten weten, zeker omdat een collega hem er op wees dat het filiaal echt dicht moest. Bij twijfel had hij zijn leidinggevende telefonisch om opheldering moeten vragen.

Het geopende restaurant zorgt voor veel opmerkingen en discussies op sociale media, met reputatieschade voor de Burger King tot gevolg. Ondanks dat ook in deze zaak de werknemer aangeeft dat de instructies niet duidelijk waren en dat hij niet bewust de regels heeft overtreden, zorgen de omstandigheden van het geval ervoor dat de rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet in dit geval wel terecht gegeven is.

Ontslag op staande voet

Bovenstaande zaken maken duidelijk hoe belangrijk het is om een ontslag op staande voet zeer goed te onderbouwen en hier niet lichtvaardig mee om te gaan. Als het ontslag door een rechter getoetst wordt spelen alle omstandigheden van het geval mee, zoals bijvoorbeeld de intentie van de desbetreffende medewerker, maar ook de veroorzaakte schade en de positie van de medewerker.

Te rade gaan

Raadpleeg, indien u voornemens bent een medewerker te ontslaan, altijd vooraf een jurist.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken