HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring’

Op maandag 10 oktober 2022 organiseren Novak en Extendum samen de voorlichtingsbijeenkomst ‘Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring’. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Aansluitend aan de bijeenkomst is er een borrel.

Rapporteren over fraude en continuïteit in de praktijk

Met ingang van 1 januari 2023 vindt er een belangrijke verandering plaats in de rapportage ten aanzien van de controleverklaring. Dit geldt voor controleverklaringen bij financiële overzichten met een rapporteringsperiode die eindigt op of na 15 december 2022. Vanaf die datum moet iedere controleverklaring bij de jaarrekening één of meerdere sectie(s) bevatten over fraude en continuïteit.

Dat betekent dat er nu wel iets verandert voor jaarrekeningcontroles, klanten zullen tijdig geïnformeerd moeten worden over deze wijzigingen in de controleverklaring. En daar moet niet te lang mee gewacht worden.

Wat verandert er in de communicatie met de klant

Novak en Extendum willen u tijdens de voorlichtingsbijeenkomst informeren over de wijzigingen, de NBA-handreikingen voor het rapporteren over fraude en continuïteit en u ondersteunen bij de voorbereiding van de controleopdrachten.

Spreker op de voorlichtingsbijeenkomst is mevrouw Marianne van Kimmenade, senior beleidsadviseur fraude/publieke sector en Themaregisseur Fraude bij de NBA. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaat Marianne in op:

  • De hoofdlijnen van de wijzigingen;
  • Wat moet er de komende tijd gebeuren en hoe kunt u communiceren met de klant en zorgen voor bewustwording bij de klant.

Doelgroep

Accountants die wettelijke controles verrichten op basis van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Van der Valk Hilversum – De Witte Bergen gelegen aan de Rijksweg 2 te Eemnes. Op het terrein van Van der Valk zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig, u kunt kosteloos parkeren. Van der Valk is omsloten door de snelwegen A27 en de A1.

Kosten

Bij Extendum en/of Novak aangesloten kantoren kunnen deze bijeenkomst kosteloos bijwonen.
Voor deelnemers van niet-aangesloten kantoren bedragen de kosten voor deze bijeenkomst € 95,- per persoon excl. btw.

PE-portfolio

U kunt uw deelname aan de bijeenkomst registreren als activiteit voor uw PE-portfolio.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken