HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Vóór 15 november doorlopende machtiging aanvragen voor ophalen belastinggegevens

11-11-2021 | In augustus informeerden wij u al over de doorlopende machtiging voor ophalen van belastinggegevens via Digipoort. Daarin schreven wij onder meer dat u – als intermediair – sinds 1 september 2021 de doorlopende machtiging kunt aanvragen. Het is belangrijk om tijdig de doorlopende machtiging aan te vragen. Waarom? Dat leest u hieronder.

Aanvragen vóór 15 november

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk doorlopende machtigingen op 1 december 2021 om 23.59 uur actief zijn, raadt de Belastingdienst u – als intermediair – aan zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.

Gezien de doorlooptijd bij Logius, Belastingdienst, postbezorging en klant kan een doorlopende machtiging die na 15 november 2021 wordt aangevraagd niet meer voor 1 december 2021 actief worden.

Waarom tijdig aanvragen belangrijk is

De Belastingdienst verstuurt bijvoorbeeld Voorschotbeschikkingen Toeslagen 2022 en Voorlopige Aanslagen Inkomstenbelasting 2022 al medio november 2021. Mede hierom is het belangrijk om tijdig de doorlopende machtiging aan te vragen.

Huidige status

Ongeveer 6 weken nadat de brieven bij uw klant(en) zijn bezorgd, is 50% van de aanvragen door intermediairs geactiveerd. Na ongeveer 8 weken is dat 60%. In totaal zijn er inmiddels zo’n 1,5 miljoen doorlopende machtigingen voor de inkomstenbelasting aangevraagd.

Van deze 1,5 miljoen heeft ruim een half miljoen de status actief bereikt. Ook voor omzetbelasting (150.000 aanvragen), vennootschapsbelasting (300.000) en toeslagen (800.000) heeft al ongeveer 33% van de aanvragen een actieve status.

Aandachtspunten registratie

U kunt al sinds 1 september 2021 als intermediair bij de Belastingdienst de doorlopende machtigingen registreren. De komende periode gelden er nog wel enkele aandachtspunten, die wij hieronder toelichten.

Met een doorlopende machtiging krijgt u automatisch langdurig de volgende zaken via Digipoort binnen:

  • Serviceberichten Aanslag (SBA)
  • Gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA)
  • Serviceberichten Toeslagen (SBT)

U moet de komende periode met de volgende aandachtspunten rekeninghouden:

  • De machtiging voor VIA 2021 wordt vanzelf actief als op 1 december 2021, 23:59 uur de doorlopende machtiging voor inkomstenbelasting (IB) actief is.
  • De doorlopende machtiging Toeslagen heeft geen betrekking op het toeslagjaar 2022. Voor de SBT 2022 kunt u als intermediair sinds 1 september 2021 al aanvragen registreren.
  • De doorlopende machtiging voor IB, omzetbelasting of vennootschapsbelasting heeft geen betrekking op SBA 2022. Als de machtiging voor SBA 2022 nog niet geregistreerd is, moet u dat alsnog zelf doen.

Meer informatie

Op de website van de Belastingdienst vindt u informatie over doorlopende machtigingen per belastingmiddel of houd onze website in de gaten.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken