HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Volle vergoeding bij ontslag vlak voor pensioen

18-10-2018  |  De transitievergoeding kan oplopen tot maximaal € 79.000 (prijspeil 2018), of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden, indien dat loon hoger is dan dat bedrag.

Ontslag twee jaar vóór pensioengerechtigde leeftijd

Wat te doen als een ontslag, in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, plaatsvindt twee jaar vóór de pensioengerechtigde leeftijd en de reële inkomstenderving tot de pensioendatum veel lager is dan de transitievergoeding waar werknemer op basis van de wet recht op zou hebben?

De Kantonrechter in Eindhoven vond dat een ontslagen docent die aanspraak maakte op een transitievergoeding van bijna € 75.000 genoegen moest nemen met een bedrag van € 25.000 omdat dat de reële inkomstenderving was over de periode tussen de datum ontslag en de pensioendatum. Een volledige transitievergoeding was – aldus de Kantonrechter – naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

De Hoge Raad maakte daar afgelopen vrijdag korte metten mee. Een werkgever dient een werknemer die vlak voor zijn pensioen wordt ontslagen de volledige transitievergoeding mee te geven, ook als deze hoger uitvalt dan het loon dat de werknemer in de periode tot zijn pensioen nog had kunnen verdienen. Dat maakt zo’n ontslag wel lucratief en werkt gecalculeerd gedrag in de hand. De Hoge Raad geeft echter aan dat de wetgever heeft gekozen voor een zeer abstract en gestandaardiseerd stelsel zonder uitzonderingen waarbij rechters buiten spel zijn gezet. Het maakt voor het toekennen van de vergoeding dus niet uit of iemand werkloos wordt of al een andere baan heeft of op korte termijn met pensioen gaat. Het is zaak dat een werkgever in voorkomend geval zich tijdig deze gevolgen realiseert.

Advies & contact

Heeft u vragen over ontslag of bijvoorbeeld transitievergoedingen? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde juristen van Extendum.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist | directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken