HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Vaarwel scholingsaftrek! Welkom STAP-budget!

25-02-2022  |  Het opdoen van kennis en ervaring is een life-time event. Scholing stopt dus niet na het verlaten van de middelbare school. Het op peil houden van kennis is niet alleen van belang voor werknemers/opdrachtnemers, maar ook voor werkgevers/opdrachtgevers.

Inleiding

Dit gezamenlijke belang zien we ook terug in de fiscale gevolgen ten aanzien van de kosten die aan scholing zijn verbonden. Voor ondernemers geldt dat de gemaakte scholingskosten als kosten van de onderneming in aanmerking genomen kunnen worden. Werknemers kunnen scholing belastingvrij aangeboden krijgen door hun werkgever.

Voor zover scholingskosten niet als ondernemingskosten in aanmerking genomen kunnen worden, of vergoed worden door de werkgever bestond tot 1 januari 2022 de mogelijkheid om de gemaakte scholingskosten onder voorwaarden in aftrek te brengen via de aangifte inkomstenbelasting.

Met ingang van 1 januari 2022 is deze aftrek vervallen en vervangen door een subsidieregeling: het STAP-budget.

STAP-budget

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunt u – als werkende of als werkzoekende – uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Aanvragen van het STAP-budget is mogelijk vanaf 1 maart 2022, 10.00 uur. De aanvraag voor het STAP-budget wordt ingediend via een daarvoor ingericht portal op de website van het UWV, het STAP-portaal.

Jaarlijks wordt een budget vastgesteld. Dit budget wordt verdeeld over 6 periodes van 2 maanden. Elke periode kan een aanvraag worden ingediend. Zodra een aanvraag is gehonoreerd, kan in datzelfde jaar niet nogmaals een aanvraag worden ingediend. Indien een aanvraag niet wordt gehonoreerd, omdat het budget voor die periode al is overschreden kan in een volgende periode nogmaals een aanvraag worden gedaan.

STAP-portaal

Via het STAP-portaal kunt u:

  • Het scholingsaanbod raadplegen
  • Het STAP-budget aanvragen
  • Nagaan of uw aanvraag is goedgekeurd
  • Wijzigingen doorgeven

Voorwaarden STAP-budget

Om voor het STAP-budget in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals:

  • De aanvrager is 18 jaar of ouder en ontvangt nog geen AOW
  • De te volgen training, cursus of opleiding moet zijn opgenomen in het zogenoemde STAP-scholingsregister.
    • Het scholingsregister wordt bijgehouden door DUO

Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag rechtstreeks betaald aan de opleider. Het UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

In 5 stappen naar het STAP-budget

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voordelen voor werknemer én werkgever

Het STAP-budget is zowel voor werkgevers als voor werknemers van belang. Een werkgever kan zijn werknemers stimuleren om gebruik te maken van het STAP-budget, zonder dat alle scholingskosten voor zijn rekening komen. De werknemer kan gebruikmaken van de scholingsmogelijkheden die via het STAP-budget worden aangeboden.

Tot een bedrag van € 1.000 per jaar hoeft de werknemer de kosten van de scholing niet voor te schieten. De kosten worden immers door de overheid rechtstreeks voldaan aan de opleider. Voor zover de kosten van de scholing hoger zijn, komen die kosten voor rekening van de werknemer die de scholing volgt.

De werkgever kan overwegen om deze kosten van de scholing voor zijn rekening te nemen. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de al langer bestaande gerichte vrijstellingen in de loonbelasting. Het STAP-budget wordt overigens alleen toegekend voor kosten die de aanvrager voor eigen rekening moet nemen. Ook werkgevers profiteren op deze manier van het STAP-budget. Van de totale scholingskosten kan immers een bedrag van € 1.000 ten laste van het STAP-budget worden gebracht, zodat alleen het meerdere voor rekening komt van de werkgever.

Extendum

Momenteel zijn wij voor Extendum Opleidingen aan het beoordelen of wij in aanmerking komen als opleider voor het STAP-budget. Zodra wij meer weten, stellen wij u uiteraard op de hoogte.

Advies & contact

Heeft u vragen over het STAP-budget en de (on)mogelijkheden, neem dan contact met ons op voor advies.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken