HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

UWV stopt met terugvordering WIA-voorschotten

01-09-2021 | “UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten die zijn betaald aan mensen die te lang op een WIA-beoordeling hebben moeten wachten.” Meldt UWV op hun eigen website.

“UWV heeft, in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hiertoe besloten, omdat door de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen en de coronamaatregelen de vertragingen fors zijn opgelopen. UWV wil niet dat mensen hier de dupe van worden en in financiële problemen komen. Mensen die de terugvordering al (deels) betaald hebben, krijgen dat geld weer terug van UWV. Ook worden voorlopig geen nieuwe terugvorderingen meer ingesteld.

De maatregel geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot hebben gekregen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden. UWV heeft een speciaal team WIA Voorschotten opgezet dat persoonlijk contact opneemt met deze mensen om een toelichting te geven en hun individuele situatie te bespreken”.

De verwachting is dat deze maatregel zal duren tot eind 2022 in de hoop dat er dan een structurele oplossing is gevonden voor het structurele te kort aan verzekeringsartsen.

Om het hele stuk te lezen volg deze link.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken