HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank Accountancy

02-09-2021 | In de afgelopen periode hebben wij weer diverse documenten geplaatst op de Extendum Accountancy Kennisbank. U kunt de nieuwste documenten het snelst raadplegen door op de homepage van de kennisbank de button ‘Nieuwe documenten’ aan te klikken.

Modellen t.b.v. aanvraag TVL Q3 2021

Op 26 augustus jl. is het accountantsprotocol gepubliceerd ten behoeve van de aanvraag TVL Q3 2021 door MKB-ondernemingen. In verband hiermee zijn de volgende documenten in de Kennisbank opgenomen:

 • Opdrachtbevestiging rapport feitelijke bevindingen TVL Q3 2021
 • Werkprogramma 4400N-opdracht aanvraag TVL Q3 2021
 • Bevestiging bij de aanvraag TVL Q3 2021
 • Rapport feitelijke bevindingen Aanvraag TVL Q3 2021
 • Protocol TVL Q3 2021 MKB-ondernemingen

Deze documenten kunt u vinden onder de tegel TVL in de Extendum Kennisbank Accountancy.

Geactualiseerde opdrachtbevestigingen

De voorbeeld opdrachtbevestigingen voor de samenstellingsopdracht en de beoordelingsopdracht zijn vernieuwd. Naast een aantal kleine wijzigingen zijn deze modellen op twee punten aangepast.

 1. Beide modellen zijn nu geënt op een doorlopende opdracht. Telkens komt dezelfde discussie terug: Wordt een doorlopende opdracht bevestigd of wordt een eenmalige opdracht bevestigd?
  • We merken dat veel kantoren een doorlopende opdracht overeenkomen met hun cliënten. Daarom hebben we deze twee modellen omgebouwd naar de bevestiging van een doorlopende opdracht, met de optie om deze tekstueel aan te passen ingeval een eenmalige opdracht wordt verstrekt.
 2. Daarnaast is de oude conclusietekst van de beoordelingsverklaring vervangen door de nieuwe conclusietekst ‘dat wij geen reden hebben om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen en van het resultaat in overeenstemming met …’.
  • Deze nieuwe conclusietekst heeft de NBA alvast opgenomen in haar voorbeeldbrieven en voorbeeldverklaringen vooruitlopend op herziening van Standaard 2400.

Nog geen Extendum Kennisbank abonnee?

Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier.

U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken