HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Update mogelijkheden compensatie box 3 voor niet-bezwaarmakers

13-07-2022  |  De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor rechtsherstel voor de belastingplichtigen die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt.

Om welke groep belastingplichtigen gaat het?

Het gaat om de belastingplichtigen van wie de aanslag(en) inkomstenbelasting op 24 december 2021 al definitief vaststonden én geen of te laat bezwaar hebben gemaakt.

Is de overheid verplicht te compenseren?

De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 een arrest gewezen waaruit volgt dat er geen juridische verplichting bestaat om niet-bezwaarmakers rechtsherstel te bieden. Deze groep belastingplichtigen kan dus niet met succes een beroep doen op het Kerstarrest van 24 december 2021 en heeft dus geen recht op vermindering van de aanslagen. Het Kabinet kan echter alsnog besluiten om ook deze groep rechtsherstel te bieden.

Proces en tijdspad

Naar verwachting zal het Kabinet in augustus besluiten over rechtsherstel waarna een en ander met Prinsjesdag gepresenteerd zal worden. Bij de uitwerking van de verschillende mogelijkheden zullen de budgettaire gevolgen, de rechtvaardigheid, de juridische houdbaarheid en ook de gevolgen voor de uitvoering van het rechtsherstel worden meegewogen.

Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
  Omdat er geen juridische verplichting bestaat om te compenseren, is geen nadere regelgeving noodzakelijk. Een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag zal dan worden afgewezen.
 2. Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
  Wanneer wordt besloten tot volledig rechtsherstel, zullen bezwaarmakers en niet-bezwaarmakers op dezelfde manier worden gecompenseerd.
 3. Gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
  De varianten waaraan wordt gedacht, maar die nog nader onderzocht moeten worden, zijn:

  1. Rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant met maximering van het herstelbedrag;
  2. Rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant tot een maximum aan vermogen;
  3. Uitkering van een vast of variabel bedrag;
  4. Verhoging van het heffingsvrije vermogen.

Wat te doen?

Belastingplichtigen hoeven nu niets te doen. Het heeft geen zin om alsnog bezwaar te maken. De huidige rechtspositie van belastingplichtigen blijft in stand.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

Expertise: o.a. inkomstenbelasting, herstructurering en estate planning

Ik ben een gedreven fiscalist en financieel planner met de wens van de cliënt op de eerste plaats. De weg naar de meest passende oplossing is mijn feestje.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

Expertise: o.a. loonbelasting, erfbelasting en omzetbelasting

Ik ben een enthousiaste belastingadviseur en universitair docent die u graag ‘up-to-date’ houdt door mijn kennis met u te delen. U krijgt op elke fiscale vraag van mij een antwoord!

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken