HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

CAO-wijzigingen juli 2022

12-07-2022 | De volgende CAO’s zijn gewijzigd per 1 juli 2022. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen. Mochten er nog vragen zijn over de CAO-wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.

CAO naamOmschrijving
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00%
Uitgeverijbedrijf – Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,90%
Uitgeverijbedrijf – Dagbladjournalisten (DJ)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,90%
Uitgeverijbedrijf – Dagbladuitgeverijbedrijf (DU)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,90%
Uitgeverijbedrijf – Huis-aan-huisbladjournalisten (HAH)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,90%
Uitgeverijbedrijf – Publiekstijdschriftjournalisten en Opinieweekbladjournalisten (PUOP)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,90%
Uitgeverijbedrijf – Vaktijdschriftjournalisten (VAK)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,90%
Apotheken
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,50%
Parketvloerondernemingen
Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,00%
Tentoonstellingsbedrijven
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00%
Kappersbedrijf (Anko)
Loonsverhoging structureel 1 in %: 4,50%
Reisbranche
Loonsverhoging structureel 1 in %: 4,00%
Openbaar Vervoer
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,80%
Retail Non-Food
Loonsverhoging structureel 1 in %: 4,36%. Voor mdw’ers die niet meer verdienen dan het oude max van hun schaal: 1,81%.
De schaallonen en de lonen van deze mdw’ers daarboven worden verhoogd met 2,50%.
Open Teelten
Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%
Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek
Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,50%
Pluimveeverwerkende Industrie
Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%. Ook voor de medewerker met een functie die niet is ingedeeld in functiegroep I tot en met VI.
Groothandel in Bloembollen
Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,00%
Groen, Grond en Infrastructuur
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Museum (v/h Rijksmusea, verzelfstandigde)
Loonsverhoging structureel 2 in%: 2,50%
Detailhandel in aardappelen, groente en fruit
Loonsverhoging structureel 2 in %: aanpassing percentage waarmee het WML wordt verhoogd
Zeilmakerijen, Dekkledenvervaardiging, Dekkledenverhuur, Scheepstuigerijen en de Scheepsbenodigdhedenhandel en Hiswa
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,25%
Houten- en Kunststoffen Jachtbouw en Waterrecreatie-ondersteunende Activiteiten en SZS
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,25%
Schoentechniek
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,00%
Zwembaden, Zwemscholen
Loonsverhoging structureel 2 in %: 0,30%
Kunsteducatie
Loonsverhoging structureel 2 in %: 1,50%
Architectenbureaus
Loonsverhoging structureel 3 in %: 0,75%
Kinderopvang voor Kindercentra en gastouderbureaus
Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,00%
MKMKB in de Kinderopvang
Loonsverhoging structureel 3 in %: 0,50%
Openbare Bibliotheken
Loonsverhoging structureel 3 in %: 2,00%
Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten
Loonsverhoging structureel 5 in %: Verhoging met de stijging van het WML
Technische Groothandel
Loonsverhoging structureel 6 in %: 1,00%
M&T Carrosseriebedrijf
Loonsverhoging structureel 1 in €: € 42,50
M&T Goud- en Zilvernijverheid
Loonsverhoging structureel 1 in €: € 42,50
M&T Isolatiebedrijf
Loonsverhoging structureel 1 in €: € 42,50
M&T Metaalbewerkingsbedrijf
Loonsverhoging structureel 1 in €: € 42,50
M&T Technisch Installatiebedrijf
Loonsverhoging structureel 1 in €: € 42,50
Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf
Loonsverhoging structureel 1 in €: € 85,00
Retail Non-Food
Loonsverhoging eenmalig 1 in %: 2,50%
Over de som van 6 maal hun bruto maandsalaris over juli. Dit is voor mdw’ers die meer verdienen dan het oude max van hun schaal maal 1,0181 en minder dan € 4000
Particuliere Kaaspakhuisbedrijf
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 325,00
Werknemers die op 1 juli 2021 in dienst zijn en geplaatst in de functiegroepen A (aanloopschaal) tot en met F (alleen met de daarbij behoorde beloning zoals overeengekomen in de cao-schaal van 1 januari 2022)
Jeugdzorg
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 250,00
M&T Carrosseriebedrijf
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 382,50
M&T Goud- en Zilvernijverheid
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 382,50
M&T Metaalbewerkingsbedrijf
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 382,50
M&T Technisch Installatiebedrijf
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 382,50
Bakkersbedrijf – Ambachtelijke bakkerijen
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 300,00 bruto
Werknemers die per juli 2022 korter dan 1 jaar in dienst zijn, ontvangen deze uitkering naar rato van het aantal maanden dat het dienstverband bestaat tot juli 2022
Bakkersbedrijf – Industriële bakkerijen
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 300,00 bruto
Werknemers die per juli 2022 korter dan 1 jaar in dienst zijn, ontvangen deze uitkering naar rato van het aantal maanden dat het dienstverband bestaat tot juli 2022
Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf
Loonsverhoging eenmalig in €: 1 x € 150,00 bruto parttimers naar rato
M&T Isolatiebedrijf
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 382,50

De volgende CAO’s zijn gewijzigd per 1 juni 2022. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.

CAO naamOmschrijving
Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie
Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00%
Houthandel
Loonsverhoging structureel 1 in €: € 60,00 naar rato dienstverband
Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie
Loonsverhoging eenmalig 1 in %: 2%
Banden- en Wielenbranche
Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 1 x € 100,00 bruto
Parttime naar rato, compensatie voor verhoogde pensioenpremie, voor werknemers in dienst op 01-01-2022 en op 01-06-2022.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken