HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Update bijzonder uitstel van betaling vanwege corona

19-04-2022  | Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis moeten vanaf 1 april 2022 weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. In dit artikel leest u hoe het ook alweer zit.

Aangifte gedaan op of na 1 april 2022?

Betaal op tijd, er geldt geen bijzonder uitstel van betaling.

De eerste tijdvakken waarvoor op of na 1 april 2022 aangifte gedaan moet worden:

  • 3e vierwekenperiode 2022: de te betalen belasting moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de rekening Belastingdienst op 27 april 2022
  • Maart 2022: de te betalen belasting moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de rekening Belastingdienst op 30 april 2022
  • 1e kwartaal 2022: de te betalen belasting moet uiterlijk zijn bijgeschreven op rekening Belastingdienst op 30 april 2022

Uiterste betaaldatum van de belastingaanslag op of na 1 april 2022

Betaal op tijd, er geldt geen bijzonder uitstel van betaling.

Voorbeeld: een ondernemer ontvangt vóór 1 april 2022 een aanslag waarvan de uiterste betaaldatum op of ná 1 april 2022 ligt. Betaal bijtijds, er geldt geen bijzonder uitstel van betaling.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2022

Of deze voorlopige aanslag onder het bijzonder uitstel van betaling valt, is afhankelijk van de uiterste betaaldatum van de 1e termijn.

  • Uiterste betaaldatum van de 1e termijn vóór 1 april 2022: dan geldt het bijzonder uitstel van betaling voor het gehele bedrag van de voorlopige aanslag. Dus kan de ondernemer beginnen met betalen op 1 oktober 2022 omdat de voorlopige aanslag onder de betalingsregeling valt.
  • Uiterste betaaldatum van de 1e termijn op of ná 1 april 2022: in dat geval is het bijzonder uitstel van betaling niet van toepassing. Dus moeten de maandelijkse termijnen bijtijds zijn/worden betaald.

Let op!

De uiterste betaaldatum staat ook op de aanslag of op de aangifte vermeld. Check deze om te bepalen of het bijzonder uitstel van betaling van toepassing is of dat bijtijds betaald moet worden.

Het is niet mogelijk om vanaf 1 april 2022 bijtijds te betalen. Wat te doen?

Doe een verzoek voor een betalingsregeling. Zorgt dat het formulier vóór de uiterste betaaldatum door de Belastingdienst is ontvangen. Zo worden extra kosten door te late betaling voorkomen. De Belastingdienst neemt binnen 8 weken een beslissing op het verzoek.

Als vanaf 1 april 2022 tot 1 oktober 2022 belastingen niet bijtijds worden betaald dan heeft dat voor de betalingsregeling van de belastingschuld door het bijzonder uitstel van betaling géén gevolgen. Wel kan de Belastingdienst boetes opleggen of invorderingsmaatregelen treffen voor niet bijtijds betaalde belastingen waarvoor het bijzonder uitstel van betaling niet geldt.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken